Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Лавріненко Сергій Вадимович. Ідентифікація форми рухомих об'єктів на основі сигнально та спектрально- структурних моделей: Дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Одеський національний політехнічний ун-т. - О., 2001. - 185арк. - Бібліогр.: арк. 142-149.Анотація до роботи:

Лавріненко С. В. Ідентифікація форми рухомих об'єктів на основі сигнально- та спектрально-структурних моделей. — Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». Одеса: ОНПУ, 2002.

У дисертації вивчено вплив динамічних спотворень зображень об'єктів на якість методів ідентифікації зображень об'єктів заданої форми. Запропоновано три моделі представлення зображень розпізнаваних об'єктів, інваріантних для динамічних спотворень. Моделі Променевих Сум (МПС) та Моментно-Кутових Функцій (МКФ) у сигнально-структурному просторі ознак та Модель Характерних Точок (МХТ) у спектрально-структурному просторі ознак. Розроблені методи та алгоритми формування і аналізу таких моделей з метою ідентифікації динамічних зображень та досліджена їх ефективність. Розроблені моделі дозволяють ідентифікацію спотворених зображень об’єктів для будь-яких видів динамічних спотворень у межах зміни кута спостереження об’єкта.

Розроблені загальні підходи до проектування програмного забезпечення аналізу та розпізнавання образів.

Публікації автора:

 1. Власенко В. А., Заганич В. Г., Лавриненко С. В. Исследование эффективности идентификации объектов по методу лучевых сумм // Труды УНИИРТ. Одесса, 1997. Вып. 3 (10). С. 1322.

 2. Власенко В. А., Заганич В. Г., Лавриненко С. В. Исследование эффективности алгоритма идентификации объектов на основе метода лучевых сумм в пространстве преобразования Фуко-Гильберта // Труды УНИИРТ. – Одесса, 1998. Вып. 2 (14). С. 2932.

 3. Исследование эффективности идентификации объектов сложной формы с помощью моделей характерных точек / Власенко В. А., Заганич В. Г., Лавриненко С. В., Макаренко Н. К. // Праці УНДIРТ. Одеса, 1998. Вип. 3 (15). С. 4248.

 4. Власенко В. А., Лавриненко С. В., Макаренко Н. К. Алгоритм совмещения изображений на основе моделей характерных точек в пространстве преобразования Гильберта // Праці УНДIРТ. Одеса, 1998. Вип. 4 (16). С. 114121.

 5. Власенко В. А., Лавриненко С. В. Сравнительный анализ и оценка эффективности алгоритмов идентификации объектов сложной формы на основе моделей характерных точек // Праці УНДIРТ. 1999. Вип. 3 (19). С. 2530.

 6. Власенко В. А., Лавриненко С. В. Исследование критериев выбора параметров видеосистемы автоматического слежения и распознавания объектов в присутствии шумов // Праці УНДIРТ. Одеса, 2000. Вип. 3 (23). С. 8083.

 7. Лавриненко С. В. Подход к проектированию объектных библиотек цифровой обработки сигналов. // Труды ОПУ. Одесса, 2001. Вып. 1 (13). С.117120.

 8. Власенко В. А., Лавриненко С. В. Идентификация объектов сложной формы на основе анизотропной двухмерной гильберт-фильтрации // Праці УНДIРТ. Одеса, 2001. Вип. 1 (25). С. 6774.

 9. Лавриненко С. В. Идентификация объектов заданной формы методом лучевых сумм. Информационные технологии и передача информации I: Тез. докл. Межд. конф. СИЭТ-2001, Одесса, май 2001. С. 7273.

 10. Власенко В. А., Лавриненко С. В. Подходы к идентификации объектов заданной формы (ОЗФ) на основе анизотропной гильберт-фильтрации. Информационные технологии и передача информации I: Тез. докл. Межд. конф. СИЭТ-2001, Одесса, май 2001. С. 5859.

 11. Власенко В. А., Лавриненко С. В. Алгоритм компенсации искажений изображений объектов заданной формы на основе моделей характерных точек. Прогресивні информаційні технології VI: Матеріали міжнародної конференції з управління “Автоматика2001”, Одеса, 1014 вересня 2001. С. 141.