Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Самойленко Оксана Полікарпівна. Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Самойленко О.П. Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2009.

В роботі представлені результати дослідження ідейно-теоретичної спадщини та суспільно-політичної діяльності В.Липинського в контексті становлення світової політичної думки (від античних мислителів – до сучасних дослідників політичної сфери суспільства) та особливостей становлення сучасної української державності й політичної культури українського суспільства.

Дисертація базується на історико-політичних та теоретико-методологічних аспектах вивчення базових категорій політології: держави, громадянського суспільства, нації, політичного режиму, форми державного устрою, політичної партії, які розглядаються в контексті ідейно-теоретичних та політико-культурних поглядів засновника державницької школи і фундатора українського консерватизму В.Липинського.

В роботі здійснено аналіз концепції класократичної трудової монархії В.Липинського та його поглядів на роль політичної еліти та релігії у становленні української нації та державності через призму його власної практичної політичної діяльності, досліджено на емпіричному рівні особливості ідейно-політичної структури масової свідомості сучасного українського суспільства.