Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Вознюк Лідія Володимирівна. Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Вознюк Л.В. Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.—Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2007.

Дисертація присвячена проблемі гуманістичної орієнтації змісту управління інноваційною діяльністю в закладах загальної середньої освіти. Визначено основні підходи до оновлення шкільного менеджменту, уточнено основні детермінанти, введено в науковий обіг поняття „гуманістичні засади управління інноваціями”.

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель гуманістично орієнтованого управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. Розроблено методику діагностування рівня гуманізації в системах внутрішкільного управління Виявлено взаємозалежність рівня гуманізації шкільного менеджменту та ефективності інноваційних процесів сучасної школи. Визначено гуманістичні засади управління і інноваційною діяльністю: пріоритет гуманістичних цінностей у прогнозуванні та проектуванні змін; адаптивність, гнучкість організаційних структур; демократизація внутрішкільного управління (стиль, характер управління); орієнтація на співуправління, самоуправління, партнерство, взаємоузгодженість спільних дій і цілей; особистісно орієнтований підхід до управління педагогічним колективом; гуманістичне спрямування нових методів внутрішкільного управління (програмування, проектування, експертиза, стимулювання, методи структурування та розвитку шкільного співтовариства); людинознавча компетентність менеджера освіти.

Здійснене експериментальне дослідження засвідчило наявність стійких тенденцій підвищення рівня ефективності управління інноваційною діяльністю в контексті посилення гуманістичних засад менеджменту освіти