Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Павелко Ірина Іванівна. Гуманістична спрямованість спілкування як умова подолання агресивних тенденцій у підлітків : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2007.Анотація до роботи:

Павелко І.І. Гуманістична спрямованість спілкування як умова подолання агресивних тенденцій у підлітків. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2007.

Дисертацію присвячено вивченню особливостей формування гуманістичної спрямованості спілкування як умови подолання агресивних тенденцій у міжособистісному спілкуванні підлітків.

У дисертації обґрунтовано особистісно-комунікативний підхід до вивчення і формування гуманістичної спрямованості міжособистісного спілкування; розроблена концептуальна модель проявів і взаємовідношень гуманістичних інтенцій і агресивних тенденцій у міжособистісному спілкуванні підлітків; визначено психологічні критерії прояву цих інтенцій і тенденцій у спілкуванні; обґрунтовано формулу кількісної оцінки типу взаємозв’язку між гуманістичними інтенціями і агресивними тенденціями у спілкуванні; виявлені конструктивні (гуманістично-діалогічна, компромісна) і деструктивна (конфліктно-агресивна) стратегії партнерів у міжособистісному спілкуванні. Розроблена й експериментально перевірена ефективність програми і методики формування гуманістичної спрямованості міжособистісного спілкування підлітків в умовах формувального експерименту. Зміст і методика навчально-розвивальної програми вибудовувались у відповідності до концептуальної моделі проявів і взаємовідношення гуманістичних інтенцій і агресивних тенденцій у міжособистісному спілкуванні підлітків та принципів особистісно-комунікативного підходу. Психолого-педагогічні рекомендації, що пропонуються практичним психологам, вчителям, визначають шляхи розвитку гуманістичної спрямованості спілкування як умови подолання або врівноваження агресивних тенденцій у міжособистісному спілкуванні підлітків.

Публікації автора:

1. Павелко И.И. Агрессивные действия в неравновесных психических состояниях // Наука і освіта. – 2000. – № 4. – С. 65-66.

2. Павелко И.И., Рыбалка В.В. Гуманистический потенциал общения как условие преодоления агрессивных тенденций у подростков // Вісник Харківського університету. – 2002. – №550. – С. 238-240.

3. Павелко І.І. Психологічні умови формування гуманістичної спрямованості міжособистісного спілкування підлітків // Наукові записки Інституту психології Г.С.Костюка АПН України. – Київ: Главник, 2005. – Т. 3. - С. 288-293.

4. Павелко І.І. Розвиток гуманістичної спрямованості міжособистісного спілкування підлітків // Наука і освіта. – 2005. – № 5-6. – С. 105-107.

5. Павелко І.І. Дослідження гуманістичних і агресивних тенденцій у міжособистісному спілкуванні підлітків у взаємозв’язку і взаємообумовленості // Наука і освіта, 2006. – № 7-8. – С. 105-107.

6. Павелко И.И. Сублимация агрессии в деятельности // Журнал практического психолога. – 1997. – №3. – С. 39-43.

7. Павелко И.И. Сублимация агрессии в деятельности // Серийные убийства и социальная агрессия: Материалы Международной научной конференции. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЛНРЦ "Феникс", 1998. – С.192-195.

8. Павелко И.И. Агрессия и агрессивные действия в состоянии аффекта с позиций синергетики // Актуальні проблеми юридичної психології: Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції. - Київ, 1999. – С.61-62.