Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Дмитренко Світлана Миколаївна. Громадсько-просвітницька діяльність української інтелігенції в Лівобережній Україні другої половини ХІХ століття: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2000. - 200 арк. - Бібліогр.: арк. 182-200.