Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ліхневська Тетяна Анатоліївна. Громадянське виховання учнівської молоді в середній школі США : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Ліхневська Т. А. Громадянське виховання учнівської молоді США. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2009.

У дисертації проаналізовано особливості розвитку громадянського виховання у США та виокремлено основні етапи його становлення. З’ясовано сутність основних концепцій, на які вплинули представники філософських течій (прагматизму, гуманізму, ірраціоналізму, неофрейдизму). Визначено основні напрями змісту громадянського виховання (формування політичної культури, правосвідомості, культури міжетнічних стосунків, мотивації до праці, усвідомлення моральних цінностей і забезпечення розуміння свободи). Розглянуто американські державні стандарти з громадянознавства та діяльність організацій із громадянського виховання молоді. Досліджено його форми і методи та виокремлено позитивні ідеї американського досвіду громадянського ставлення для вітчизняної освітньої системи.