Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Досін Анжеліка Романівна. Громадянське виховання учнівської молоді США : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Досін А.Р. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії (кінець ХХ початок ХХІ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2009.

Дисертаційне дослідження присвячене історико-педагогічному аналізу особливостей функціонування системи профілактики девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії. В результаті дослідження охарактеризовано історико-соціальні передумови становлення системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх; висвітлено дослідницькі підходи британських і вітчизняних учених до проблеми девіантної поведінки та її профілактики; проаналізовано основні структурні компоненти британської системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх; виявлено особливості змісту, форм і методів профілактичної роботи з учнівською молоддю основних суб’єктів профілактики і визначено найважливіші аспекти і рівні їх взаємодії; обґрунтовано домінантну роль соціально-правового захисту неповнолітніх в системі профілактики; здійснено порівняльний аналіз деяких особливостей профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у Великій Британії і Україні; сформульовано рекомендації щодо реалізації прогресивних ідей британського досвіду у вітчизняній практиці профілактичної роботи.

Публікації автора:

Монографії, навчальні посібники, програми і методичні рекомендації

 1. Бартош О. П. Сучасна система профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у Великій Британії: монографія / О. П. Бартош, А. Р. Досін, І. В. Козубовська. – Ужгород : УжНУ, 2008. – 220 с.

 2. Досін А. Р. Використання досвіду Великої Британії у вдосконаленні системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в Україні : методичні рекомендації / А. Р. Досін. – Ужгород : УжНУ, 2007. – 24 с.

 3. Досін А. Р. Досвід Великої Британії у забезпеченні соціально-правового захисту і соціально-виховної роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки : методичні рекомендації / А. Р. Досін. – Ужгород : УжНУ, 2008. – 31 с.

 4. Досін А. Р. Використання британського досвіду організації профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками в Україні : методичні рекомендації / А. Р. Досін. – Ужгород : УжНУ, 2008. – 34 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Досін А. Р. Порушення в правовій соціалізації дітей, позбавлених батьківського піклування / А. Р. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2005. – Вип. 9. – С. 32 – 34.

 2. Досін А. Р. Профілактика зловживань психогенними речовинами серед учнівської молоді / А. Р. Досін // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2006. – Вип. 85. – С. 29 – 34.

 3. Досін А. Р. Покарання в системі профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у Великій Британії / А. Р. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2007. – Вип. 11. – С. 41 – 42.

 4. Досін А. Р. Профілактична робота шкіл Великої Британії з учнями, схильними до девіантної поведінки / А. Р. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2008. – Вип. 13. – С. 110 – 112.

 5. Досін А. Р. До питання становлення і функціонування британської системи профілактики девіантної поведінки неповнолітніх / А. Р.Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота . – Ужгород, 2008. – Вип. 15. – С. 38 – 41.

 6. Досін А. Р. Використання досвіду Великої Британії у практичній підготовці фахівців соціальної роботи в Україні / І. В. Козубовська, А. Р. Досін // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2007. – Вип. 99 . – С. 100 – 103.

Інші публікації

 1. Досін А. Р. Деякі психологічні і педагогічні аспекти девіантної поведінки неповнолітніх / А. Р. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород, 2005. – Вип. 4 – С. 158 – 160.

 2. Досін А. Р. Досвід Великої Британії в організації взаємодії соціальних служб в профілактичній роботі з неповнолітніми / А. Р. Досін // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : всеукр. наук.-практ. конф., 17-18трав. 2007 р. : зб. матеріалів. – Мелітополь, 2007. – С. 13 – 14.

 3. Досін А. Р. Особливості правового виховання молоді в умовах реформування суспільства / А. Р. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород, 2006. – Вип. 5. – С. 230 – 231.

 4. Досін А. Р. З досвіду соціальної роботи з неблагополучними сім’ями у Великій Британії / І. В. Козубовська, А. Р. Досін // Соціальний захист в Україні (правовий аспект) : всеукр. наук. конф., 17 лют. 2006 р. : зб. матеріалів. – Київ, 2006. – С. 31 – 33.

 5. Досін А. Р. Проблема відхилень у поведінці в педагогічній спадщині О. Духновича та А. Волошина / І. В. Козубовська, А. Р. Досін // Освіта Закарпаття : наук.-метод. журнал. – Ужгород, 2006. – № 3. – С. 8 – 9.

 6. Досін А. Р. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх в діяльності соціальних служб / М. М. Ляшко, А. Р. Досін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород, 2006. – Вип. 6. – С. 262 – 264.