Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Гурій Марія Олександрівна. Громадянське виховання старшокласників у Великій Британії : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Гурій М.О. Громадянське виховання старшокласників у Великій Британії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У дослідженні висвітлено громадянське виховання старшокласників у Великій Британії.

У дисертації реалізовано низку завдань: науково обґрунтовано специфіку організації громадянського виховання та освіти в європейському педагогічному просторі; окреслено стратегію розвитку громадянознавства у Великій Британії в умовах сьогодення; досліджено ґенезу ідеї громадянського виховання в історії англійської педагогічної думки; розглянуто сутність та зміст предмету „Громадянознавство” в освітніх закладах Великої Британії; з’ясовано регіональні особливості громадянського виховання старшокласників; типологізовано педагогічний інструментарій у процесі реалізації завдань громадянського виховання англійських учнів; спроектовано можливі шляхи використання позитивного британського досвіду громадянського виховання в Україні.

Публікації автора:

 1. Душек М.О. Зміст та сутність громадянського виховання у сучасних умовах українського державотворення // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Кемінь, Г.Васянович та ін. – Дрогобич: Вимір, 2005. – Вип. 11. Педагогіка. – С. 14 – 24.

 2. Гурій (Душек) М.О. Громадянська освіта: проблеми становлення та механізми реалізації // Молодь і ринок. – 2006. – № 2 (17). – С. 87 – 92.

 3. Душек М.О. Теоретико-методичне та законодавче підґрунтя громадянського виховання у сучасній світовій практиці // Соціалізація особистості: Педагогічні науки. Збірник наук. праць Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – Т. XXVI. – С. 209 – 219.

 4. Душек М.О. Ідея громадянського виховання в історії педагогічної думки Великобританії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 4. – С. 103 – 107.

 5. Гурій (Душек) М.О. Зміст та сутність громадянського виховання у Великобританії // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Кемінь, Г.Васянович та ін. – Дрогобич: Вимір, 2006. – Вип. 13. Педагогіка. – С. 237 – 248.

 6. Гурій (Душек) М.О. Міжпредметні зв’язки у процесі викладання громадянознавства у Великій Британії // Соціалізація особистості: Педагогічні науки. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – Т. XXVII. – С. 241 – 251.

 7. Душек М.О. Концепція громадянського виховання крізь призму педагогічних поглядів С.Ф. Русової // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Серія „Педагогічні науки”. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 39. – С. 63 – 65.

 8. Гурій М. Шляхи та способи реалізації завдань громадянського виховання старшокласників Великої Британії // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково практичної конференції, Дрогобич, 10 – 11 травня 2007 року. / Наук. ред. С. Щудло. – Дрогобич: Вимір, 2007. – С. 306 – 309.

 9. Гурій (Душек) М.О. До питання про організацію громадянського виховання старшокласників у Великій Британії // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 355 – 357.

 10. Пантюк Т.І., Гурій М.О. Громадянське виховання старшокласників. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: ДДПУ, 2007. – 64 с.

 11. Пантюк Т.І. Гурій М.О. Порівняльна педагогіка. Робочий зошит. – Дрогобич, ДДПУ, 2007. – 67 с.