Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


129. Сергієнко Ірина Маратівна. Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб'єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання): дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004.Анотація до роботи:

Сергієнко І.М. Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб'єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004.

Дисертацію присвячено проблемі вдосконалення підготовки майбутніх практичних психологів у процесі активного соціально-психологічного навчання (АСПН). У роботі висвітлено психокорекційні можливості активного соціально-психологічного навчання як методу групової психокорекції і наукового дослідження глибиннопсихологічних передумов дисфункцій у ставленні суб’єкта до інших людей. Визначено основні глибинні фактори, що впливають на формування системи ставлення людини до інших осіб: форма фіксації лібідо, інфантильний патерн, перенесення, вимушене повторення, психічні захисти, ідеалізоване "Я", умовні цінності. Запропоновано форму просвітницько-профілактичної роботи практичного психолога – соціально-психологічний театр як засіб наочної демонстрації психологічних знань у сфері ставлення суб’єкта до інших людей та формування у майбутніх психологів навичок оптимального спілкування.