Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика приладів, елементів і систем


Федорук Ярослав Григорович. Гіротропний спіральний термоелемент : Дис... канд. наук: 01.04.01 - 2009.Анотація до роботи:

ФЕДОРУК Я.Г. Гіротропний спіральний термоелемент. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем. – Інститут термоелектрики Національної академії наук України та міністерства освіти і науки України, Чернівці, 2006 р.

Дисертація присвячена знаходженню основних характеристик гіротропного спірального термоелемента в режимі термоелектричного нагріву та охолодження, визначення впливу ефектів Джоуля та Нернста-Еттінгсгаузена, оптимізація параметрів термоелемента для досягнення більшого значення вихідної потужності.

Дисертаційна робота має теоретичне значення, яке полягає в тому, що теорія спіральних гіротропних термоелементів є основою для подальшого дослідження фізичних процесів, що відбуваються в гіротропному середовищі, постановки й розв’язання оптимізаційних задач для покращення параметрів гіротропних термоелементів, а також розробки нових, удосконалених типів термоелементів.

Отримані результати дисертації мають також і прикладне значення, яке полягає в тому, що їх можна використати під час конструювання гіротропних термоелементів, приладів та систем на їх основі.

Публікації автора:

1. Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Федорук Я.Г., Шинкарук С.М. Вихрові термоелектричні струми в гіротропному середовищі з радіальним розподілом температури. // Термоелектрика. – 2003. – №3. – C. 19-24.

2. Лусте О.Я., Федорук Я.Г. Утворююча функція термоелектричного поля для гіротропного середовища. // Термоелектрика. – 2003. – №4. – С. 19-23.

3. Лусте О.Я., Федорук Я.Г. Гіротропний термоелемент в неоднорідному магнітному полі. // Термоелектрика. – 2006. – №1. – С. 16-22.

4. Пат. 26387 Україна. МПК H01L 37/00. Гіротропний охолоджувач. Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Федорук Я.Г. (Україна); Інститут термоелектрики. – № a200612510. – Заявка 28.11.2006; Опубл. 29.09.2007;
Бюл. № 15.

5. Пат. 82385 Україна. МПК H01L 35/02. Термомагнітний спіральний термоелемент. Лусте О.Я., Федорук Я.Г. (Україна); Інститут термоелектрики. № a200602057; Заявка 24.02.2006; Опубл. 10.04.2008; Бюл. № 7.

6. Лусте О.Я., Федорук Я.Г. Кільцеподібний гіротропний охолоджувач. // Термоелектрика. – 2008. – №3. – С. 15-19.

7. Лусте О.Я., Федорук Я.Г. Оптимізація матеріалів для гіротропних термоелементів. // Термоелектрика. – 2008. – №4. –С. 7-12.

8. L.I. Anatychuk, Ya.H. Fedoruk, S.M. Shynkaruk. Gyrotropic Spiral Thermoelement. // 22nd International Conference on Thermoelectrics. – 2003. – P. 484-486.

9. Анатичук Л.И., Лусте О.Я., Федорук Я.Г. Гиротропный функционально неоднородный спиральный термоелемент. // XVI Межгосударственный семинар «Термоэлектрики и их применения». – Санкт-Петербург. – 2004.