Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Алексєєв Олексій Миколайович. Геометричний аналіз структури фазових сингулярностей поля випромінення оптичних волокон : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2006.Анотація до роботи:

Алексєєв О.М. Геометричний аналіз структури фазових сингулярностей поля випромінення оптичних волокон. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.04.05 - оптика, лазерна фізика. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2006.

У дисертаційній роботі проводиться аналіз фазових сингулярностей, що виникають у полi випромінювання маломодових круглих ізотропних оптичних волокон і волокон із сильною анізотропією. Показано, що таке поле у випадку збудження ізотропного волокна циркулярно поляризованим світлом представляється у вигляді суперпозиції двох оптичних спрямованих вихорів і фундаментальної моди, а для анізотропного волокна при збудженні лінійно поляризованим уздовж осі анізотропії світлом - у вигляді суперпозиції трьох LP мод і має вигляд змішаної дислокації. Лінії однакової інтенсивності поблизу неї мають вигляд еліпса, параметри якого визначають амплітудні коефіцієнти збудження власних мод волокна. Експериментально й теоретично знайдена залежність коефіцієнтів збудження мод залежно від зсуву падаючого на вхідний торець пучка. Експериментально й теоретично розкриті особливості прояву обертального ефекту Доплера у випромінюванні оптичного волокна. Показано, що рух нуля в полi випромінювання визначається топологічним зарядом і станом поляризації мод. Збудження оптичного волокна правоциркулярно поляризованим світлом приводить до еліптичної траєкторії нуля інтенсивності в полi випромінювання, що обертається з подвоєною частотою проти напрямку обертання поляризатора. Запропоновано три методи розрахунку кута повороту інтерференційної спіралі, що виникає при складанні оптичного вихору й фундаментальної моди.