Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Гладун Василь Васильович. Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів Північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену: Дис... канд. геол. наук: 04.00.17 / Державний комітет України по геології і використанню надр (держкомгеології України); Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика". - К., 2000. - 363 арк. - Бібліогр.: арк. 313-330.