Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Міщенко Лариса Володимирівна. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення (на прикладі регіону Покуття): дисертація канд. геогр. наук: 11.00.11 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2003.Анотація до роботи:

Міщенко Л.В. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров’я населення (на прикладі регіону Покуття). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11. — конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, Чернівці, 2003.

Досліджено стан сучасної екологічної ситуації на території Прут-Дністровського межиріччя (Покуття) — модельного району передгірських і рівнинних ландшафтів. Проведений геоекологічний аудит — оцінка природно-техногенних геосистем за всіма їх компонентами: геологічне середовище та мінерально-сировинні ресурси, геофізичні поля та їх вплив на довкілля і людину, рельєф та геодинамічні процеси, поверхнева та підземна гідросфера і водні ресурси, атмосфера і кліматичні ресурси, фітосфера та зоосфера і біологічні ресурси, демосфера та зв’язок захворюваності населення з екологічними чинниками. Виконано моделювання геосистем та прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля, розроблені рекомендації для оптимізації і покращання стану навколишнього середовища.

Публікації автора:

 1. Міщенко Л.В. Причини та можливості подолання складних екологічних ситуацій на Івано-Франківщині //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. №2. – 2001. – с.99-103.

 2. Міщенко Л.В. Картографічне та комп'ютерне моделювання агроекосистем Прут-Дністровського межиріччя для їх екологічного аудиту. //Науковий вісник Чернівецького ун-ту, вип. 138. Географія. —Чернівці: ЧНУ.—2002.—с.222-230.

 3. Міщенко Л.В. Екологічна безпека та інформаційне забезпечення використання рекреаційних ресурсів Прикарпаття. Наукові записки Вінницького пед. ун-ту. Серія: Географія. — 2002, вип. 4, с. 82-85.

 4. .. // “ ”. – : . – 1997. –. 51-52.

 5. .. - // - - . – -: . – 1997. – . 106.

 6. .. ’ // - : , . – -: , . – 1998. – . 97–109.

 7. .., .., .. ’ - // - , 7. – . – 1998. – . 6 – 8.

 8. .., .., .. - // , 1. – -: . – 1999. —. 107–110.

 9. Адаменко О., Міщенко Л., Фоменко Н., Баран О. Періодичність кліматичних змін у Карпатському регіоні в зв'язку з прогнозом катастрофічних стихійних явищ //Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. в 3-х т.—Київ-Луцьк: Вежа —2000.т.2.—с.198-199.

 10. .., .., .. ’ - // “ , - ”. – : . – 2000. –. 17-18.

 11. .., .., .. - ’ - // : - .– : . – 2000. –. 10-13.

 12. .., .. // . – -: . – 2000. – 232 .

 13. .., .., .. , // “ .” – : . – 2000. –. 9.

 14. .., .., .., .., .. - // . - , 37, . 10.—-: . – 2000. – . 45–56.

 15. .. // . - , 37, . 1.— -: . – 2000. –. 113–121.

 16. .. - // , 3. – -: ’. – 2001. —. 30–33.

 17. .., .., .. ’ - // - 50- . . - . . “ : , , ”. —: . . —2002. — . 210—211.

 18. .., .. // . — -: . —2002. — . 376—391.

 19. .., .., .. ( ) // . — -: . —2002. — . 487—500.