Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Коваль Василь Михайлович. Генеза локальної типологічно гетерогенної народновокальної традиції (на матеріалах обрядових наспівів із околиць на північний захід від Горган) : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Львівська держ. музична академія ім. М.В.Лисенка. — Л., 2006. — 189арк. + додаток (126арк.) — Дві кн. одиниці. — Бібліогр.: арк. 165-189.Анотація до роботи:

Коваль В. М. Генеза локальної типологічно гетерогенної народно-вокальної традиції (на матеріалах обрядових наспівів із околиць на північний захід від Горган). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Львівська державна музична академія ім. М. В. Лисенка, Міністерство культури і туризму України, Львів, 2006.

У дисертації досліджуються обрядові наспіви, що побутують у Богородчанському, Долинському й Рожнятівському районах Івано-Франківської області. Вивченню цієї території відводиться важлива роль, оскільки нез’ясованим залишається її співвідношення з етнографічно визначеними Бойківщиною та Гуцульщиною. Терен привертає увагу й своєю (незвичною для інших українських етнографічних земель) мелотипологічною різнорідністю.

У роботі насамперед подано жанрово-типологічну сітку обрядових народновокальних творів, окреслено й картографовано ареали поширення основних мелотипів, їхніх видів і різновидів, а відтак на основі порівняльного вивчення пісенних типів і їхніх видозмін визначено музичні діалекти, що укладаються в ієрархічно підпорядковані утворення. Шляхом узгодження отриманих результатів із конфігурацією даних із суміжних наук (археології, історії, етнографії) зроблено проекцію на етногенезу людності обстежуваного регіону. Це дозволило підтвердити констатовані цими науками факти й гіпотези, а також заповнити в них прогалини та висунути свої власні здогади.

Результати проведеного дослідження уможливили й з’ясування причин мелотипологічної гетерогенності локальної народновокальної традиції, що полягають у пізньому поетапному заселенні обстежуваної території різнорідним населенням.

Публікації автора:

1. Коваль В. Про тип голосіння на Рожнятівському Підгір’ї // П’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали / Ред.-упор. Б. Луканюк. – Львів, 1994. – С. 72 – 73.

2. Коваль В. До питання про т. зв. передладканкову пустку в Галичині // Шоста конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали / Ред.-упор. Б. Луканюк. – Львів, 1995. – С. 85 – 86.

3. Коваль В. Програма «Етнокультурні процеси на Підгорганні»: перші здобутки // Традиційна народна музична культура Бойківщини / Ред.-упор. Т. Брилинський, Б. Луканюк. – Львів, 1996. – С. 19 – 24.

4. Коваль В. Обряд «плєсання дружки» у міжріччі Лімниці та Бистриці-Надвірнянської // Наукові записки тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія 9: Музичне мистецтво. – 1998. – № 1. – С. 51 – 57.

5. Коваль В. До питання поширення та утримання новотворів у народному середовищі. // Народознавчі зошити: Двомісячник Інституту народознавства Національної Академії Наук України. – 1998. – № 5 (23). – С. 483 – 485.

6. Коваль В. До питання еволюції колядкових форм: Декілька спостережень над колядками с. Дуба // Народознавчі зошити: Двомісячник Інституту народознавства Національної Академії Наук України. – 1999. – №3 (27). – С. 376 – 378.

7. Коваль В. До питання про трансформацію колядкових форм: пропуск (випадання). (За матеріалами з Північно-Західного Підгоргання) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Серія: Мистецтвознавство. – 1999. – № 2. – С. 110 – 113.

8. Коваль В. Із досвіду проведення фольклорних експедицій // Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді». – Кременець, 11 – 12 травня 2000 р.: Матеріали / Гол. редактор О. Смоляк. – Тернопіль: Астон, 2000. – С. 85 – 89.

9. Коваль В. Про тип голосіння на Рожнятівщині // Народознавчі зошити: Двомісячник Інституту народознавства Національної Академії Наук України. – 2000. – №4 (34). – С. 697 – 699.

10. Коваль В. Обряд «вискакування (вигопкування) вінка» на передгір’ї та північно-західних схилах Горган // Традиційна народна музична культура Бойківщини: Зб. ст. і матеріалів / Ред.-упорядники В. Коваль, П. Зборовський. – Львів: ТзОВ «Камула», 2003. – С. 24 – 42.