Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Мельничук Ірина Валентинівна. Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.



Анотація до роботи:

Мельничук І. В. Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна , Харків, 2003.

У дисертації досліджено генезу емоційних особливостей розвиваючої особистості; уточнено сутність поняття емоцій, розкрито концептуальні уявлення, що дозволяють зрозуміти механізми й умови їхнього виникнення. Показано, що емоції – це складний психічний процес, пов'язаний з відображенням відношення у формі специфічного полімодального почуттєвого тону, спрямованого на дії внутрішніх та зовнішніх факторів життєдіяльності. Досліджено динаміку генези різних емоційних особливостей, визначено типові прогностичні тенденції в їхньому становленні, уточнено наявні на означений період дані про особливості їхнього розвитку в сучасних дітей.