Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


19. Пасічник Оксана Степанівна. Генеза архітектурної школи Львівської політехніки та внесок її випускників у розвиток архітектури: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004.Анотація до роботи:

Пасічник Оксана Степанівна. Генеза архітектурної школи Львівської політехніки та внесок її випускників у розвиток архітектури. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. - Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2004.

Дисертація присвячена висвітленню генези і зв’язків архітектурної школи Львівської політехніки та визначенню внеску її випускників 1854-1979 років у розвиток архітектури. На основі застосування традиційних методів та спеціально розроблених автором методик розкрито зміст поняття „Архітектурна школа”, виявлені та проаналізовані передумови виникнення і дана характеристика основних етапів розвитку архітектурної школи Львівської політехніки в системі вищої технічної освіти через аналіз історії формування кафедр, їх навчально-методичної, науково-дослідної і проектної діяльності. Висвітлені міжнародні та вітчизняні зв’язки школи, визначений внесок її випускників 1854-1979 років у розвиток архітектури Львова і західного регіону України.

1. Аналіз попередніх досліджень генези архітектурної школи Львівської політехніки виявив стійкий інтерес до розвитку архітектури і архітектурної освіти у Львові та визначив основні напрямки, в яких працювали науковці: історія формування, розвитку та діяльності архітектурної школи Львівської політехніки в системі вищої технічної освіти; дослідження творчості видатних архітекторів - випускників архітектурної школи Львівської політехніки 1854-1979 років; аналіз архітектурної спадщини та архітектурної діяльності у Львові в ХІІІ-ХХ століттях. Але, незважаючи на велику кількість публікацій, комплексного дослідження історії виникнення, формування, розвитку і діяльності архітектурної школи не проводилося.

2. Розроблені методики дослідження передумов утворення і основних етапів розвитку архітектурної школи Львівської політехніки в системі вищої технічної освіти та методики відбору випускників і висвітлення їх внеску у розвиток архітектури, які складають загальну методику комплексного дослідження генези архітектурної школи Львівської політехніки. Вона ґрунтується на історичному методі і методі вивчення першоджерел, статистичному, структурному, факторному і порівняльному аналізі. Джерелами дослідження є архівні матеріали і наукові публікації, анкетування і опитування випускників, співбесіди з експертами і фотофіксація.

3. Виявлені передумови виникнення архітектурної школи Львівської політехніки свідчать, що протягом XІV - ХІХ століть у Львові створений міцний фундамент, а в середині ХІХ ст. склалися сприятливі умови для виникнення архітектурної школи в системі вищої технічної освіти.

Внутрішніми передумовами створення архітектурної школи були: зручне природно-географічне положення Львова; високий соціальний статус міста; успішна господарсько-економічна діяльність; швидкі темпи зростання чисельності населення в XVІІ-XIXст. і багатонаціональність його структури; видатні досягнення в науці, високий рівень розвитку культури, формування у Львові протягом XV-XIX ст. підвалин вищої освіти в Україні; неповторна архітектурна спадщина Львова - результат взаємодії різних культур; наявність висококваліфікованого багатонаціонального контингенту архітекторів; активізація архітектурно-будівельної діяльності на початку ХІХ ст., змагання архітектурних напрямків і течій, розвиток архітектурної освіти у Львові ХVІ -ХVІІІ ст.

Зовнішніми передумовами стали: адміністративна, економічна і культурна орієнтація на Відень у середині XVIII - XІX ст.; розвиток системи вищої архітектурної освіти в Європі, підготовка архітекторів на технічному відділі Віденського політехнічного інституту, архітектурна діяльність представників австрійської архітектурної школи у Львові.

4. Визначені основні етапи розвитку архітектурної школи Львівської політехніки в системі вищої технічної освіти.

На першому етапі формування (1844-1944 рр.) школа розвивалася, наслідуючи основні тенденції розвитку вищої архітектурної освіти у Західній Європі.

Незважаючи на складний другий етап формування (1945-1990 роки), розвиваючись у загальній системі підготовки архітекторів СРСР, вона зберегла основні пріоритети свого розвитку і стала однією з провідних в Україні.

На третьому етапі розвитку (1991 – початок ХХІ ст.) підготовка архітекторів у системі вищої технічної освіти у Львові здійснила перехід на систему двоступеневої підготовки бакалаврів і магістрів архітектури та розширилася кількість спеціалізацій.

5. Аналіз навчальних планів і програм підготовки архітекторів на всіх етапах розвитку архітектурної школи Львівської політехніки виявив, що система навчання була зорієнтована на комплекс архітектурно-художніх дисциплін, як в якісному, так і кількісному значенні.

6. Основними науковими напрямками роботи архітектурної школи Львівської політехніки були і залишаються дослідження:

- історії архітектури Львова і Галичини; історичних, культурологічних і духовних аспектів розвитку територій і поселень в Україні;

- вирішення методологічних питань сучасної комплексної реставрації, реконструкції та ревіталізації історико-урбаністичних і архітектурних комплексів в історичних містах Галичини;

- архітектури сакральних споруд;

- архітектури театральних та культурно-просвітницьких споруд;

- архітектури житла (регіональних особливостей формування народного житла, перспективних типів багатоквартирних житлових будинків та однородинного житла, спеціалізованих типів будинків і житлового середовища для інвалідів та осіб з обмеженою руховою активністю);

- обстеження несучої здатності будинків і споруд і розробка обґрунтованих проектних рішень об'єктів незавершеного будівництва і тих, що підлягають реконструкції;

- садово-паркового мистецтва;

- дизайну архітектурного середовища.

7. Визначені міжнародні та вітчизняні зв’язки архітектурної школи Львівської політехніки. Інститут Архітектури Національного університету „Львівська політехніка” співпрацює з різними міжнародними організаціями. Освітня і науково-практична робота поєднує архітектурну школу з технічним університетами Австрії, Німеччини, Росії, Канади, Польщі та з усіма кафедрами, факультетами, інститутами системи вищої архітектурної освіти в Україні. Викладачі факультету неодноразово запрошувалися на педагогічну і проектну роботу за кордон. Випускники архітектурної школи Львівської політехніки ХХ ст. стали засновниками архітектурних кафедр, факультетів та інститутів в інших університетах Львова, Дрогобича, Луцька, Рівного, Києва та у Вроцлавській, Гданській, Краківській, Сілезькій політехніках Польщі.

8. Випускники архітектурної школи Львівської політехніки 1854-1979 років, які з 70-х років ХІХ - початку ХХІ століть працювали і працюють у Львові та Луцьку розбудували навчальну, житлову і відпочинкову базу для свого вищого навчального закладу, решти ВНЗ Львова та інших міст України і колишнього СРСР; розробили проекти планування територій, генплани населених пунктів, ПДП окремих районів забудови у Львівській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях України; створили структуру громадських, торгівельних, освітніх, медичних центрів у районних центрах Львівської, Івано-Франківської, Волинської областей; сформували обличчя Львова, Галичини, Волині громадськими та житловими будинками і комплексами; зробили вагомий внесок у спорудження сакральних споруд у містах і селах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей України та воєводствах Польщі, з відповідальністю ставилися до будівництва в історичній частині міст, реставрації та реконструкції пам’яток архітектури та будівель; є авторами пам’ятників воїнам, непересічним особистостям, героям української нації; спроектували ряд виробничих та промислових підприємств і споруд; сформували ландшафт Львова та інших міст Галичини і Криму; стали відомими вченими, дослідниками архітектури.

Ряд об’єктів та їх автори відзначені на державному рівні: Державною премією Української РСР імені Т. Шевченка, Державною премією Ради Міністрів СРСР, золотою та бронзовою медалями ВДНГ СРСР, Державною премією УРСР в галузі архітектури, дипломами першого ступеня оглядів кращих проектів та кращих споруджених об’єктів України.

9. В дослідженні дане визначення терміна „Архітектурна школа”, яке повністю відповідає визначенню архітектурної школи Львівської політехніки.

Отже, архітектурна школа Львівської політехніки - це поєднання чотирьох видів архітектурної діяльності - освіти, науки, проектування і будівництва, які представлені як окремими видатними майстрами, так і групами однодумців та послідовників, які утверджують той чи інший підхід до вирішення проблем зодчества, а їх творчість має виражені особливості та більш або менш точні географічні і хронологічні межі.

Публікації автора за основними результатами та положеннями дисертації

у фахових наукових виданнях

1. Проскуряков В.І., Хрін О.С. Співвідношення інженерних та архітектурних дисциплін у навчальних планах львівської архітектурної школи // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Архітектура. - Львів, 1998.- № 358. - С. 252-256.

2. Хрін О.С. Передумови виникнення та зміст поняття - архітектурна школа // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Архітектура. - Львів, 1999.- № 375. - С. 248-250.

3. Хрін О.С. Аналіз передумов виникнення і основних етапів розвитку львівської архітектурної школи // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Архітектура. - Львів, 2000.- № 410. - С. 151-154.

4. Хрін О.С. Львівська архітектурна школа: передумови виникнення // Проблемы теории и истории архитектуры Украины: Сб. науч. тр. - Одесса: Друк, 2001. - № 2. - С. 111-113.

5. Хрін О.С. Внесок у розвиток архітектури випускників Львівської архітектурної школи 50-х років ХІХ ст. - 30-х років ХХ ст. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. пр. - Харків: ХДАДМ, 2003. - № 1-2. - С. 221-223.