Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Соціальна психологія; психологія соціальної роботи


Ковальчук Зоряна Ярославівна. Генетично-психологічні засади оптимізації педагогічної взаємодії в освітніх закладах різного типу.- Дис. д-ра психол. наук: 19.00.05, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2014.- 300 с.