Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філологічні науки / Російська мова


Мінаєва Елла Вікторівна. Гендерна концептологія: мовна репрезентація концептів "Дім" і "Любов" у жіночій поезії : Дис... канд. наук: 10.02.02 - 2007.Анотація до роботи:

Мінаєва Е.В. „Гендерна концептологія: мовна репрезентація концептів „Дім” і „Любов” у жіночій поезії”. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. — Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. — Сімферополь, 2007.

У дисертаційному дослідженні проаналізовано проблемні питання когнітивістики, важливі і для гендерології. Запроваджено поняття „гендерна концептологія” через визначення і розгляд термінологічного апарату когнітивної лінгвістики та лінгвістичної гендерології. Це сприяло появі нового методологічного підходу для аналізу концептiв, який полягає в синтезі концептуального й гендерного аналізу. Така інтеграція дозволила отримати не зафіксовані раніше ознаки досліджуваних концептів.

Виявлено і систематизовано гендерні ознаки концептів „Дім” і „Любов”, їх конкретно-текстову реалізацію в жіночій поезії.

Розглянуто гендерні лакуни, асиметрії, стереотипи у змісті досліджуваних концептів.

Публікації автора:

 1. Минаева Э.В. Гендерные признаки концепта «Любовь» (на материале поэзии Беллы Ахмадулиной) // Вiсник Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка. — 2003. – № 2. — С. 90–102.

 2. Минаева Э.В. Феминизм и гендерные исследования. Проблема дифференциации // Вiсник Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка. — 2004. — № 8. — С. 114–118.

 3. Минаева Э.В. Гендерные признаки поэтической картины мира (на основании анализа концепта «Дом» в поэзии Б. Ахмадулиной и Н. Матвеевой) // Наук. зап. Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка: Зб. наук. пр. — Луганськ: Альма-матер, 2004. — Т. 3. — С. 99–108.

 4. Минаева Э.В. Гендерный признак «терпение» в пространстве концепта «Любовь» (на материале поэзии Нины Искренко) // Вiсник Харк. нац. ун-ту iм. В.Н. Каразiна: Серія Філологія. — 2004. — № 632. — С. 216–219.

 5. Минаева Э.В. Языковая личность в гендерных характеристиках (на материале поэзии Беллы Ахмадулиной) // Вiсник Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка. — 2004. — № 12. — С. 119–127.

 6. Минаева Э.В. Концепт «Дом» в гендерных характеристиках (на материале поэзии Б. Ахмадулиной) // Наук. зап. Луган. нац. пед. ун-ту iменi Тараса Шевченка: Зб. наук. пр. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — С. 152–158.

 7. Минаева Э.В. Гендерный признак концепта «Любовь» — «слияние» (на материале поэзии Нины Павловой) // Вiсник Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка. — 2006. — № 5. — С. 77–85.

 8. Минаева Э.В. Концепт «Любовь» в современной женской поэзии (на материале поэзии Н. Искренко) // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского: Серия Филология. — 2006. — № 3. — С. 319–322.

 9. Минаева Э.В. Концепт «Любовь»: Я — Ты отношения в женской поэзии (на материале поэзии Нины Павловой) // Вiсник Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка. — 2007. — № 18. — С. 51–55.

 10. Минаева Э.В. Гендерные признаки концепта «Любовь» (на материале писем Марины Цветаевой) // Наук. зап. Луган. нац. пед. ун-ту iм. Тараса Шевченка: Зб. наук. пр. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — Т. 2. — С. 272–287.

 11. Минаева Э.В. Гендерные исследования и феминизм на постсоветском пространстве: проблематика, тенденции, идеи // Гражданское общество как основа демократии. — Луганск: Знание, 2003. — С. 298–305.

 12. Минаева Э.В. Признак «чувственность» в гендерных характеристиках на материале поэзии Иосифа Бродского) // Східнослов'янська філологія: Зб. наук. пр. — Горлівка: ГДПИИЯ, 2003.— С. 161–171.

 13. Минаева Э.В. О возможностях преодоления гендерных стереотипов во вторичной моделирующей системе (на материале поэзии Н. Матвеевой) // Украина в евроатлантическом контексте. Гражданское общество и средства массовой информации. — Луганск: Знание, 2004. — С. 298–304.