Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Жмуркевич Зеновія Созонтівна. Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова XIX ст.) : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка. — Л., 2007. — 249арк. — Бібліогр.: арк. 155-178.Анотація до роботи:

Жмуркевич З. С. Галицький музичний бідермаєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних колекцій Львова ХІХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2007.

У дисертаційному дослідженні розглядаються проблеми розвитку галицької фортепіанної музики для домашнього музикування ХІХ ст. Підкреслюються опора на місцеві традиції, загальноукраїнський контекст, що осмислюється у руслі європейських мистецьких новацій. Вивчення значної кількості нотного матеріалу, його систематизація й аналітичні спостереження стали основою для нового розуміння музично-історичного процесу в Галичині. На матеріалі фортепіанних творів із львівських нотних колекцій вперше в українському музикознавстві вводиться поняття стильового напряму бідермаєр. Характеризуються стильові риси галицького музичного бідермаєра за результатами розвідки його жанрового репертуару, музичної мови, виконавських музично-виражальних засобів. Дисертаційне дослідження розширює усвідомлення галицької музики в європейському контексті та деталізує її особливості. Обґрунтовується роль тогочасних досягнень у подальшому розвитку української музичної культури.

Публікації автора:

1. Збірка фортепіанних творів для домашнього музикування з приватної колекції родини Содоморів // Musica humana./ Наукові збірки ЛДМА ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2005. – Вип.10. – Ч. 2. – С. 179–188.

2. Бідермаєр у контексті слов'янських взаємозв'язків ХІХ ст. // Проблеми слов'янознавства. – Львів: ЛНУ, 2005. – Вип. 55. – С. 126–133.

3. Фортепіанні твори Жана Рукґабера – австрійського композитора Галичини ХІХ ст. // Київське музикознавство. – Київ: КДВМУ, 2006. – Вип. 19. – С. 255–265.

4. Європейський бідермаєр і галицька музика ХІХ ст. // Студії мистецтвознавчі. / Театр. Музика. Кіно. – Київ: Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2005. – Ч. 6 (10). – С. 48–53.

5. Аматорський фортепіанний репертуар Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами архіву Львівської консерваторії) // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. Еволюційні процеси у музичному мистецтві: від минулого до майбутнього (Київ – Донецьк). – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 19–30.

6. Фортепіанні твори Йогана Рукґабера – галицького композитора ХІХ ст. // Тези VII Всеукраїнської науково-теоретичної студентської конференції "Молоді музикознавці України" (23–27.03.2005 р.). – Київ: КДВМУ, 2005. – С. 42–43.

7. Фортепіанні твори в архіві Порфирія Бажанського // Тези VIIІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Молоді музикознавці України" (27–31.03.2006 р.). – Київ: КДВМУ, 2006. – С. 26–27.

8. Бідермаєр і орнаментика фортепіанних творів Галичини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі нотних колекцій) // Тези ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Молоді музикознавці України" (26–30.03.2007 р.). – Київ: КДВМУ, 2007. – С. 47–48.

9. Бідермаєр // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2007. – С. 235–236.