Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Волинець Оксана Олексіївна. Функціонування української греко-католицької церкви в контексті державно- церковних відносин: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Волинець О. О. Функціонування Української Греко-Католицької Церкви в контексті державно-церковних відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11.– релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2003.

У дисертації, в контексті взаємовідносин між церквою та державою, досліджуються функціональні аспекти буття УГКЦ.

У дослідженні, проаналізовано процес національної та еклезіальної самоідентифікації українських греко-католиків в контексті взаємин між державою та УГКЦ, здійснено аналіз філософських та конституційно-правових аспектів державно-церковних стосунків, розглянуто питання взаємозв’язку національного та релігійно-духовного відродження. Розкрито основні напрямки діяльності УГКЦ в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні. З’ясовано вплив УГКЦ на формування системи морально-етичних цінностей українського суспільства та її роль у подоланні духовної кризи, спричиненої пануванням тоталітарного політичного режиму. Проаналізовано соціальну доктрину УГКЦ, джерела міжконфесійних конфліктів, запропоновано моделі міжцерковного діалогу.