Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Сажнев Михайло Леонідович. Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону (методика та аналіз): Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. - 162, [16] арк. , табл. - Бібліогр.: арк. 148-162.