Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Андрєєва Ярослава Федорівна. Формування в учнів старших класів прийомів діалогічного читання художнього тексту: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2002. - 189арк. - Бібліогр.: арк. 175-186.Анотація до роботи:

Андрєєва Я.Ф. Формування в учнів старших класів прийомів діалогічного читання художнього тексту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена формуванню в учнів старших класів прийомів діалогічного читання тексту, які є провідними чинниками, що визначають результативність читацької діяльності.

Визначено структуру і психологічні механізми діалогічного читання. Виявлено психологічні характеристики тексту, що зумовлюють активну взаємодію читача з ним. Обґрунтовано критерії сформованості комунікативної читацької компетентності, яка є однією із складових загальної читацької компетентності.

Виявлено комплекс психолого-педагогічних умов, що забезпечують формування прийомів діалогічного читання в процесі вивчення творів художньої літератури. Розроблено та апробовано програму їх формування.