Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Набока Ольга Георгіївна. Формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ, 2001. - 206арк. - Бібліогр.: арк. 166-188.Анотація до роботи:

Набока О.Г. Формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2002.

Досліджується процес формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю. На підставі аналізу філософської і психолого-педагогічної літератури розкрито наукові підходи до проблеми ціннісних орієнтацій особистості, визначено їх сутність, структуру, критерії та рівні сформованості. На основі теоретичного вивчення праць сучасних педагогів і науковців з питань економічної підготовки учнів та практичних потреб соціально-економічного розвитку держави запропоновано модель ціннісної сфери особистості майбутнього підприємця, яка містить професійні, соціально-громадські, морально-етичні та духовні ціннісні орієнтації. Розроблено програму діагностико-формуючого експерименту і конкретні методики. Визначені, обґрунтовані і перевірені педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю, виявлені та відкоректовані етапи цього процесу. Наведено систему форм роботи щодо формування ціннісних орієнтацій у старшокласників.