Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Лисенко Ольга Юріївна. Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX-XX століть : Дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". Інститут архітектури. — Л., 2005. — 263арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 166-192.Анотація до роботи:

Лисенко Ольга Юріївна “Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу XIX – XX століть” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2005 р.

Дисертація присвячена виявленню основних принципів формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житлових будинків Львова рубежу ХІХ – ХХ ст. Вперше внутрішні громадські простори є окремим об’єктом наукового дослідження, у результаті якого виявлено загальну картину формування цієї архітектури. На основі комплексного дослідження їхніх планувальних, об’ємних, стилістичних, композиційних рішень та причин руйнування визначено основні критерії культурно-історичної цінності архітектури громадських просторів і розроблено рекомендації щодо збереження, використання, нового проектування.