Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Савін Євген Євгенійович. Формування та реалізація державної політики у сфері соціалізації молоді.- Дисертація канд. наук з держ. упр.: 25.00.02, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х., 2013.- 250 с.