Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Кузьмин Марта Павлівна. Формування стабілізаційної макроекономічної політики в Україні: Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.05 / Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2001. - 197 арк. - Бібліогр.: арк. 162-179.