Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Добіжа Василь Валерійович. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні. : Дис... канд. наук: 23.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Добіжа В.В. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 — політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2008.

У дисертації висвітлено процес формування політичної культури владної еліти в Україні від 90-х років ХХ сторіччя в умовах переходу від однієї суспільно-політичної системи до іншої, з’ясовано процеси її становлення, розвитку та особливі риси у період формування в Україні демократичних основ суспільства. Проаналізовано розвиток політичної культури владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації, досліджено політико-культурні орієнтації владної еліти періоду становлення й утвердження незалежності України. Розкривається значення етико-моральних та правових чинників формування професійної політичної культури владної еліти. Дана оцінка регіональним аспектам політичної свідомості та культури владної еліти. На основі комплексного аналізу особливостей формування культури владної політичної еліти в Україні визначені пропозиції щодо вдосконалення професійної політичної культури владної еліти в процесі забезпечення прийняття і реалізації політичних рішень.