Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Галета Ярослав Володимирович. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, 2005.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу. Проведено її теоретико-експериментальний аналіз. У дослідженні визначено критерії, показники, рівні сформованості та обґрунтовано модель розвитку пізнавальної самостійності студента.

Розроблено методику формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій. Визначені критерії відбору інформаційних технологій. В основу методики покладено можливості комп’ютерних навчальних ігор, мультимедіа, комп’ютерного моделювання. Визначено напрями використання інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної самостійності та їх функції. Підтверджено ефективність запропонованої методики формування даної якості у студентів економічного коледжу.

Публікації автора:

  1. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності особистості в умовах інформатизації освіти // Наукові записки. –Випуск 25. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград, Центрально-Українське вид-во, 2000. –С.37-44.

  2. Галета Я.В. Застосування комп’ютерних технологій при виконанні при виконанні позаурочних навчальних завдань // Наукові записки. –Випуск 27. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВГ ФЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. –С.115-120.

  3. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності на уроках інформатики // Наукові записки. –Випуск 32, Частина 2. – Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. –С.27-30.

  4. Галета Я.В. До питання діагностики окремих аспектів пізнавальної самостійності в умовах інформаційно-комп’ютерного навчання // Наукові записки. –Випуск 41. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. –С.34-37.

  5. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами комп’ютерних навчальних ігор // Рідна школа. –2005. –№11(910). –С.38-42.

  6. Галета Я.В. Роль та місце інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу // Наукові записки. –Випуск 63. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. –С.41-45.

  7. Галета Я.В. Інформаційні технології як засіб інтелектуального розвитку особистості // Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику сучасної школи: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. –С.20-22.

  8. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності засобами інформаційних технологій // Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах: Збірник доповідей учасників науково-практичної конференції. –К.: Укоопосвіта, 2001. –С.183-185.

  9. Галета Я.В. Комп’ютерні та інформаційні технології в навчальній та науковій роботі //Коледжанин. –2003. –№12(24).–С.12-15.