Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Вишньовський Василь Володимирович. Формування особистісної готовності майбутніх психологів до діагностико-корекційної роботи з підлітками : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2007.Анотація до роботи:

Вишньовський В.В. Формування особистісної готовності майбутніх психологів до діагностико-корекційної роботи з підлітками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – „Педагогічна та вікова психологія” – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування особистісної готовності майбутніх психологів до діагностико-корекційної роботи з підлітками. Проаналізовано стан розробки цієї проблеми у сучасній психолого-педагогічній науці, визначено базові поняття дослідження, запропоновано й обгрунтовано принципи особистісного, креативно-технологічного підходу у розумінні, емпіричному вивчені та формуванні особистісної готовності студентів психологічного профілю до проведення діагностико-корекційної роботи з проблемними підлітками.

На основі теоретичного аналізу виділено структурні компоненти особистісної готовності студентів-психологів до діагностико-корекційної роботи з підлітками: мотиваційно-професійний, когнітивно-діагностичний, проблемно-інтерпретуючий, креативно-корекційний, корекційно-технолого-результативний, емоційно-фіксуючий. У ході констатувального експерименту виявлено недостатній рівень розвинутості та взаємозв’язку цих компонентів у студентів-психологів, властивий для традиційної системи професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

Розроблена і обґрунтована комплексна програма і методика формування особистісної готовності майбутніх психологів до діагностико-корекційної роботи з проблемними підлітками в умовах професійної підготовки у вищих навчальних закладах. Вона передбачає визначення і відпрацювання мети, завдань, методики і досягнення результату. Експериментально підтверджено ефективність комплексної програми і методики формування особистісної готовності студентів-психологів до діагностико-корекційної роботи з учнями підліткового віку.

Складено методичні рекомендації щодо формування особистісної готовності майбутніх психологів до вирішення психологічних проблем підлітків засобами діагностико-корекційної роботи.