Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Архітектура будівель та споруд


Підгорна Галина Дмитрівна. Формування об'ємно-планувальної структури бейсбольних споруд в Україні : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2006. — 225арк. — Бібліогр.: арк. 175-183.Анотація до роботи:

Підгорна Галина Дмитрівна. Формування об’ємно-планувальної структури бейсбольних споруд в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. – Київський Національний університет будівництва та архітектури. – Київ, 2007.

В дисертації вперше розглянуто процес комплексного об’ємно-планувального формування бейсбольних споруд. Визначено основні історичні етапи об’ємно-просторової еволюції бейсбольних споруд. Простежено пряму залежність і вплив функціонально-типологічного призначення бейсбольних споруд на вибір типу конструкцій покриття та глядацьких трибун, надано рекомендації щодо їх застосування. На основі запропонованого автором розрахунку визначено об'ємно-просторові параметри трибун граничної місткості для бейсбольної арени, встановлено граничні параметри об’ємно-просторового формування критої бейсбольної споруди. Розроблено класифікацію та номенклатуру бейсбольних споруд для України з урахуванням поетапного їх впровадження. Визначено та розроблено основні принципи формування бейсбольних споруд. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій щодо планувальної структури та містобудівного розташування бейсбольних споруд.

У роботі досліджено та систематизовано практику проектування та будівництва бейсбольних споруд, наведено методологічну та нормативну базу проектування споруд, що розглядаються. Запропоновано наукові принципи, містобудівні, типологічні, конкретні рекомендації з архітектурно-планувальної організації і нормативного забезпечення бейсбольних споруд з урахуванням умов України. За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. Офіційне визнання та зростання популярності бейсболу в нашій країні, включення в програму літніх Спартакіад України, успішні виступи національних команд у змаганнях на внутрішній та міжнародній арені свідчать про необхідність будівництва нового для України типу споруд, призначених для демонстрації бейсбольних матчів та проведення тренувань.

2. Визначено основні історичні етапи об’ємно-просторового розвитку будівель і споруд для гри у бейсбол.

3. На основі аналізу функціонально-технологічної структури бейсбольних споруд було означено основні групи приміщень, виявлено фактори, які впливають на їх функціональну організацію. Наведено взаємозв’язок обслуговуючих приміщень за головною та другорядною ознакою.

4. Визначено об'ємно-просторові параметри трибун граничної місткості для бейсбольної арени. Визначено зони комфортності сприйняття спортивної події і вплив їх на організацію планування трибун (за результатами граничного зорового сприйняття ока об’єкту спостереження). У відповідності із зонами, місткість на трибунах для глядачів розділено на три групи.

Запропоновано геометричний спосіб побудови об’ємно-просторового рішення трибун для бейсбольної арени.

6. Простежено пряму залежність і вплив функціонально - типологічних особливостей бейсбольних споруд на вибір типів конструкцій споруди, надано рекомендації щодо їх застосування. Визначено ефективне використання конструктивних систем покриття над ареною бейсбольної споруди, а також конструктивних систем покриття над трибунами для глядачів. Встановлено залежність використання типу конструкції покриття і особливостей типів конструктивних систем трибун від місткості бейсбольної споруди.

7. Розроблено класифікацію бейсбольних споруд для України за основними ознаками: за призначенням, місткістю, складом приміщень, розташуванням у структурі міста, за використанням системи конструкцій покриття, за видом несучих конструкцій трибун. Запропоновано номенклатуру основних типів будівель бейсбольних споруд з урахуванням їх поетапного впровадження: бейсбольний тренувальний майданчик (БТМ), спортивно-тренувальне бейсбольне поле (СТБП), спортивно-тренувальний бейсбольний стадіон (СТБС), спортивно-тренувальний бейсбольний комплекс (СТБК), культурно-спортивний бейсбольний комплекс (КСБК).

Виявлено залежність складу приміщень від типу бейсбольної споруди, а також запропоновано склад основних груп приміщень для кожного з типів.

Запропонована класифікація та номенклатура бейсбольних споруд для України підтверджена прикладами впровадження та може бути використана у нормативних документах, рекомендаціях для проектувальників та архітекторів.

  1. Поширено та розвинуто принципи організації функціонального простору бейсбольних споруд, які базуються на забезпеченні комфортного зорового сприйняття об’єкта спостереження, поля та ігрових ситуацій. Запропоновано основні принципи формування бейсбольних споруд.

10. Визначено перелік культурно-масових та спортивних заходів, які можуть проводитися на бейсбольній арені КСБК. Встановлено, що параметри та конфігурація бейсбольної арени і трибун для глядачів дозволяють проводити тренування з 34-ох видів спорту, запропоновано схеми трансформації при універсальному використанні споруди. Можливості універсального використання бейсбольної арени значно вищі, ніж максимально великого спортивного залу з футбольним полем.

12. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій щодо планувальної структури та містобудівного розташування бейсбольних споруд. Визначено основні вимоги до організації генерального плану бейсбольних споруд. Запропоновано оптимальну орієнтацію бейсбольних майданчиків за сторонами світу в залежності від часу проведення спортивних заходів з урахуванням широти та довготи на території України. Розроблено пропозиції кооперування тренувальних бейсбольних майданчиків з існуючими спортивними ядрами.

Публікації автора:

1. Слєпцов О.С., Бутенко Г.Д. Досвід будівництва культурно спортивних бейсбольних комплексів // Науково-технічний збірник „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”.-2000.-Вип. 8.- с.290-295.

2. Слєпцов О.С., Підгорна Г.Д. Архітектурно-планувальні особливості проектування бейсбольних споруд в Україні // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К., КНУБА, 2007. – Вип. 25-с. 239-251.

3. Слєпцов О.С., Підгорна Г.Д. Особливості розташування спортивно-тренувальних комплексів з бейсболу в системі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2003. – Вип. 11-12. - с.298-303.

4. Підгорна Г.Д. Формоутворюючі фактори об’ємно-просторового рішення критих бейсбольних стадіонів // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К., КНУБА, 2004. – Вип. 17 – с.242-247.

5. Підгорна Г.Д. Геометрическое построение обьемно-пространственных параметров безъярусных трибун предельной вместимости для бейсбольной арены. // Сборник научных трудов КНУТД / Спецвыпуск. – К: Випол, 2004. - с.72-77.

6. Підгорна Г.Д. Орієнтація бейсбольних споруд за сторонами світу. // Сборник научных трудов КНУТД / Спецвыпуск. – К: ДОП КНУТД, 2005. - с. 344-349.

7. Підгорна Г.Д.. Функціонально-технологічна структура бейсбольних споруд // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2005. – Вип. 14 - с.153-158.

8. Підгорна Г.Д. Принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К., КНУБА, 2005. – Вип. 22 -с. 260 -264.