Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Пальцевич Юлія Миколаївна. Формування національного стилю словацької композиторської школи у першій половині ХХ століття. : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Пальцевич Ю.М. Формування національного стилю словацької композиторської школи у першій половині ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського, Міністерство культури і туризму України, Київ, 2008.

В дисертації розглядається процес конституювання та розвитку стильових засад словацької композиторської школи. Методологічна основа – історико-типологічний та культурологічний підходи. Теоретична основа – розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників з проблем національного стилю в музиці, типології розвитку музично-стильових систем.

Шляхом аналізу низки різножанрових творів основоположників словацької композиторської школи (А.Мойзеса, Е.Сухоня, Я.Циккера), ідей щодо концепції національної музики, які висловлювалися у словацькій музичній публіцистиці зазначеного періоду, вперше визначається комплекс національно-стильових ознак словацької музики першої половини ХХ століття; подається її періодизація згідно зі спостереженою динамікою процесу кристалізації національного стилю; його особливі риси розкриваються у співставленні з явищами української, чеської, угорської, польської музичних культур. У роботі також піднімаються питання впливу позамузичних чинників на сутність та перебіг національно-стильових процесів.

Публікації автора:

1. Гожик Ю.М. Особливості становлення та розвитку словацької композиторської школи у 1-й половині ХХ століття/Ю.М.Гожик// Київське музикознавство. Вип.5.– К., 2000.– С.41–49.

2. Гожик Ю.М. Українська пісня у словацькій опері (до історії створення опери Яна Циккера „Воскресіння”)/Ю.М.Гожик// Науковий вісник НМАУ ім.Чайковського. Вип.17: Українська тема у світовій культурі.– К., 2001.– С.236–239.

3. Пальцевич Ю.М. Словацька музична творчість середини ХХ століття в контексті проблеми „мистецтво та державна ідеологія”/Ю.М.Пальцевич// Науковий вісник НМАУ ім.Чайковського. Вип.43. кн.2: Українська та світова музична культура: сучасний погляд.– К., 2005.– С.53–64.

4. Пальцевич Ю.М. До питання про поняття національного стилю в музиці/Ю.М.Пальцевич//Теоретичні та практичні питання культурології. Вип.ХХІ: Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи.– Мелітополь, 2005.– С.22–30.