Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Васильєва Оксана Вікторівна. Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Васильєва О.В. Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового співу на Слобожанщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01.- загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2006.

У дисертації вперше цілісно досліджено проблему формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині в історичному аспекті.

Проаналізовано внесок вітчизняних філософів та педагогів досліджуваного періоду А.Гілярова, Н.Грота, Б.Грінченка, А.Козлова, С.Миропольського, С.Русової, К.Ушинського, А.Челпанова, Я.Чепіги, П.Юркевича у розробку проблеми формування морально-естетичної культури молоді.

Узагальнено досвід формування морально-естетичної культури учнівської молоді: розглянуто зміст діяльності учнівських хорів, визначено напрями і форми роботи музично-просвітницьких товариств, виявлена специфіка підготовки керівників хорів та вчителів співу.

Досліджено діяльність музичних, просвітницьких організацій та хорових товариств Слобожанщини таких, як: Харківське товариство любителів хорового співу, Харківський музичний гурток, Харківське церковно-співоче товариство, Харківське товариство поширення в народі грамотності.

Розкрито роль відомих харківських диригентів та діячів мистецтва М.Ведринського, П.Кравцова, О.Літинського, М.Новикова, Н.Сумцова, І.Туровєрова, А.Юр’яна у формуванні морально-естетичної культури слобідського регіону.

До наукового обігу введено маловідомі архівні документи, історичні факти, пов’язані з досліджуваною проблемою.