Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Оптика, лазерна фізика


Іздєбська Яна Вікторівна. Формування комбінованих оптичних вихорів у сімействі позаосьових світлових пучків : Дис... канд. наук: 01.04.05 - 2007.Анотація до роботи:

Іздєбська Я.В. Формування комбінованих оптичних вихорів у сімействі позаосьових світлових пучків. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 01.04.05 - оптика, лазерна фізика. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2007.

В дисертаційній роботі проведено теоретичне й експериментальне дослідження поля сімейства синхронізованих нахилених сингулярних пучків, осі яких лежать на поверхні гіперболоїда обертання. Структура поля таких сімейств описується п'ятьма числами: N – числом пучків, l – орбітальним числом, sM – топологічним зарядом кожного пучка (де s - знак заряду), - відносним зсувом і - відносним кутом нахилу осей пучків.

Показано, що сімейство сингулярних пучків може формувати осьовий вихор вищого порядку, а також зберігати свій розподіл інтенсивності при розповсюдженні й фокусуванні з точністю до масштабних перетворень і повороту, тобто бути самоподібним при виконанні умови: . Виявлено, що самоподібні сімейства можуть бути структурно стійкими, якщо число й тип особливих точок у сімействі не змінюється або структурно нестійкими, якщо характер особливих точок у сімействі змінюється стосовно варіації кута й зсуву від умови самоподібності .

Показано, що, орбітальний кутовий момент сингулярного сімейства може досягати високих значень при зміні параметрів зсуву й кута .

Експериментально й теоретично показане, що симетричне сімейство синхронізованих позаосьових пучків формується при дифракції фундаментального гаусівського пучка на стопі діелектричних клинів.