Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Бабенко Тетяна Василівна. Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Бабенко Т.В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград 2008.

Визначено, що досліджуваний феномен є предметом наукових дискусій, інтерпретується в залежності від пріоритетності певних теоретичних підходів – культурологічного, інформаційного та ін.

Інформаційна культура майбутніх учителів історії є складовою їхньої загальної та професійної культури, складним особистісним новоутворенням, що включає інформаційну компетентність, соціально й професійно зумовлену сукупність ціннісних орієнтацій, мотивів та зразків діяльності в інформаційному середовищі, механізми соціокультурної регуляції, особистісні здібності, якості і характеристики.

Теоретично обґрунтовано та практично апробовано педагогічну модель формування інформаційної культури майбутніх учителів історії, яка змістовно поєднує навчальний та соціокультурний аспекти їхнього професійного становлення, містить систему провідних педагогічних умов, сукупність засобів та факторів, що уможливлюють реалізацію цієї моделі.

Публікації автора:

  1. Основи інформаційної культури майбутніх учителів історії. Навч. посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2007. – 92 с.

  2. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів в умовах інформатизації освіти // Наукові записки. – Випуск 63. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2005. – С. 25-28.

  3. Інформаційна культура як складова педагогічної культури сучасного вчителя // Наукові записки. – Випуск 68. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2006. – С. 10-13.

  4. Інформаційна культура майбутніх вчителів історії // Наукові записки. – Випуск 71. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2007. – С. 19-23.

  5. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії // Рідна школа. – 2007. – №4. – С. 23-27.

  6. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів історії в процесі професійної підготовки // Наукові записки. – Випуск 74. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2007. – С. 11 – 21.

  7. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів історії у соціокультурному просторі педагогічного ВНЗ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. – Випуск 20. – Умань, 2007. – С. 12-19.

  8. Педагогічна технологія формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у вищій школі // Сучасні освітні технології у вищій школі: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 1-2 листопада 2007 року): Тези доповідей: У 2 ч. – Ч.2. – К.:2007. – С.137-143.