Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ковальська Наталя Михайлівна. Формування готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2003. : табл.Анотація до роботи:

Ковальська Н.М. Формування готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2003.

Дисертаційне дослідження присвячено розв’язанню проблеми формування в учнів готовності до вибору професії у сфері менеджменту.

Результатами дослідження стали обґрунтування і розробка вимог до особистості сучасного менеджера та з’ясування системи концептуальних положень і факторів професійного самовизначення старшокласників. Побудовано ієрархію мотивів вибору професії менеджера; розкрито суть поняття готовності вибору професії менеджера і розроблено критерії та рівні їх сформованості в старшокласників.

У дослідженні розроблено й апробовано курс “Основи менеджменту”, який є однією з умов позитивного формування в учнів готовності до свідомого вибору професії у сфері менеджменту. У ході експерименту перевірено ефективність створеного програмного курсу за модульним принципом.

Обґрунтовано модель формування в старшокласників готовності до вибору професії (інтеграція процесу навчання на основі прогностично змодельованих мети, змісту й засобів їх реалізації, соціально значущих і особистісно-ціннісних мотивів, психологічної готовності та емоційного стимулювання учнів раціональними поєднаннями активних форм і методів навчання й виховання; консультаційна робота за результатами моніторингу).