Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кулінеко Лілія Борисівна. Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу "людина-техніка" в процесі навчально-виховної роботи : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2003.Анотація до роботи:

Куліненко Л.Б. Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу “людина – техніка” в процесі навчально-виховної роботи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна теорія та історія педагогіки. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2002 г.

Дисертація присвячена формуванню готовності до свідомого вибору старшокласниками майбутньої професії типу “людина – техніка” Розроблена і впроваджена педагогічна технологія профорієнтації старшокласників та формування їх готовності до свідомого вибору технономічних професій з використанням модульного підходу, розробки мотиваційного, інформаційного, діагностико-корекційного і проективного змістовних модулів. За результатами факторного аналізу найбільш чутливим показником попереднього професійного вибору визначена “усвідомленість майбутньої професії”. З’ясовано, що завдання профорієнтації на технономічні професії важливо ставити не стільки в аспекті попередньої підготовки до професії, скільки в напрямку глибокої рефлексивної проробки змісту діяльності, власних можливостей і соціального професійного проектування.

Публікації автора:

  1. Куліненко Л.Б. Основні напрямки профорієнтаційної роботи в сучасній школі // Науковий вісник Ізмаїльского державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2000. – Вип.9. – С.83-87.

  2. Куліненко Л.Б. Консультативна допомога у професійному самовизначенні учнів // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Збірник наукових праць. – Київ: Пед. думка, – Кн. ІІ. 2000.- 340с.

  3. Куліненко Л.Б. Вивчення мотивів вибору старшокласниками майбутньої професії “людина–техніка” // Наша школа. – 2001. – №1.- С.12-15.

  4. Куліненко Л.Б. Готовність старшокласників до вибору професії “людина – техніка” у сучасних умовах // Науковий вісник Ізмаїльского державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2001. – Вип.10. – С.63-66.

  5. Куліненко Л.Б. Системність профорієнтаційної роботи в сучасній загальноосвітній школі // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2001. – Вип.11.- С.58-62.

  6. Куліненко Л.Б. Здійснення зв’язку теорії з практикою і розширення політехнічного кругозору студентів під час розв’язування задач з фізики // Науковий вісник ВДУ. – Волинь, 1997. - №4.- С.77-78.

  7. Куліненко Л.Б. Технологія профорієнтації старшокласників на технічні професії // Технологічний підхід у дидактиці. Модульне навчання професій: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (16 січня 2001р.). – Донецьк: ДІПО ІПП, 2001. – С. 14-16.