Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Чиж Світлана Георгіївна. Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання молодших підлітків: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т. - Ізмаїл, 2002. - 220арк. - Бібліогр.: арк. 158-174.Анотація до роботи:

Чиж С.Г. Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання молодших підлітків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського, Одеса, 2002.

У дисертації досліджується проблема формування готовності студентів-словесників до диференційованого навчання учнів 5-6 класів. У дослідженні виявлено педагогічну сутність понять “диференційоване навчання”, “готовність учителя-словесника до диференційованого навчання учнів”; визначено критерії, показники, їх ознаки та рівневу характеристику досліджуваної особистісно-професійної якості; обґрунтовано і експериментально апробовано педагогічну технологію формування готовності студентів-словесників до диференційованого навчання учнів; визначено педагогічні умови її функціонування у вищому навчальному закладі.

Публікації автора:

  1. Чиж С.Г. Підготовка вчителів-словесників до диференціації навчання в сучасній школі / Науковий вісник. – Ізмаїл, 2001. – Вип.10. – С.112-116.

  2. Чиж С.Г. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутнього вчителя-словесника до диференціації навчання учнів / Наука і сучасність. – Київ, 2000. – Вип.1. – Част.1. – С.117-126.

  3. Чиж С.Г. Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання молодших підлітків / Науковий вісник. Ізмаїл, 2000. – Вип.8. – С.104-107.

  4. Чиж С.Г. До питання про формування першооснов професійної культури майбутнього вчителя // Зб. матер. респ. наук.-практ. конф. “Формування професійної культури майбутнього вчителя початкових класів”. – Вінниця, 1999. – Т.1. – С.64-70.

  5. Чиж С.Г. Дидактична підготовка майбутнього вчителя-словесника у вищій школі як педагогічна проблема // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні тенденції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників”. – Мелітополь, 2001. – С.168-176.

  6. Підготовка вчителів-словесників до диференціації навчання в сучасній школі: Методичні рекомендації / Укл. С.Г.Чиж – Ізмаїл, 2001. – 125 с.