Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Чаплак Ян Васильович. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К., 2006. — 206арк. — Бібліогр.: арк. 212-241.Анотація до роботи:

Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи з учнівською молоддю. Проаналізовано стан цієї проблеми в сучасній психолого-педагогічній науці, подано аналіз базових понять дослідження, конкретизовані основні проблеми і труднощі, з якими зустрічаються психологи в процесі консультативної взаємодії зі старшокласниками.

Розроблено особистісно-акмеологічний підхід та описано шляхи його застосування у фаховій підготовці психологів-практиків з метою формування готовності до консультування учнівської молоді. Обґрунтовано концептуальну модель особистісно-акмеологічної готовності особистості майбутнього психолога-практика до консультативної взаємодії зі старшокласниками та вивчено особливості формування особистісно-професійного, теоретичного і практичного компонентів даного виду готовності студентів-психологів у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшими школярами.