Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


73. Компанець Наталія Миколаївна. Формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Компанець Н.М. Формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2004 р.

Дисертація присвячена вивченню проблеми формування довільної поведінки молодших школярів із затримкою психічного розвитку. В дисертації реалізований новий підхід до вивчення довільної поведінки через дослідження довільного поведінкового акту як цілісної системи структурних компонентів: усвідомлення правил і засвоєння способу дій, оперативного самоконтролю як показника внутрішнього плану дій, кінцевого самоконтролю. Охарактеризовані особливості структурних компонентів довільного поведінкового акту молодших школярів із ЗПР порівняно з учнями масових шкіл. Визначено умови, за яких довільний поведінковий акт відбувається успішніше. Встановлено, що формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку ефективно відбувається при включенні формуючих завдань комплексного характеру в навчальний процес та в позаурочну діяльність.