Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Бобош Галина Євгенівна. Формування архітектури мурованих церков Галичини кінці ХVІІІ- початку ХХ століть (на прикладі Львівської єпархії) : Дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 290арк. — Бібліогр.: арк. 201-214.Анотація до роботи:

Бобош Г. Є. Формування архітектури мурованих церков Галичини кінця XVIII — початку ХХ століть (на прикладі Львівської єпархії).— Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01. — Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.— Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2005.

У дисертації проведено наукове дослідження мурованих церков Галичини на прикладі Львівської єпархії від 1772 до 1918 рр. в усіх її аспектах. Шляхом натурного обстеження, аналізу бібліографічних і періодичних видань створено джерельну базу на 462 муровані церкви, яку введено у науковий обіг, що дало можливість кількісно і якісно відтворити загальну картину формування сакральної архітектури Галичини 1772 – 1918 рр. Виявлено зовнішні та внутрішні чинники, що мали домінуючий вплив на формування архітектурних напрямів та визначили перехід до мурованого будівництва. Встановлено, що внутрішні сили мали стабілізуюче та вирішальне значення для збереження національної сакральної архітектури, сформували основну концепцію її розвитку в Галичині у 1772 – 1918 рр. Визначено залежність між присвятами церков та їх орієнтацією щодо сторін світу на основі якої розроблено методику її використання при закладенні нових храмів у існуючій чіткій планувальній структурі. Розроблено типологію плану, об’ємно-планувальних схем. Виявлено стилістичні напрями, їх часові межі, проведено періодизацію кожного етапу формування та подано територіальні характеристики розподілу церков за об’ємно-планувальними та стилістичними вирішеннями по деканатах. Встановлено роль і місце архітекторів у формуванні сакральної мурованої архітектури Галичини, зокрема значення творчості В. Нагірного у цьому процесі.