Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології


Кисленко Юрій Іванович. Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій : Дис... д-ра наук: 05.13.06 - 2002.Анотація до роботи:

Кисленко Ю. І. Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06. – “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”. – Національний технічній університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено питанням поширення інформаційних технологій на сферу природної мови, що спирається на запропоновану автором формальну модель. Основою такої моделі постає формально визначена структура “синтаксичний блок” – максимально повна структура опису довільної ситуації довкілля. Ця структура постає підгрунтям всієї будови системної організації мови: монопредикатний рівень визначає усталені схеми використання базової структури, поліпредикатний рівень подає загальні схеми взаємозв’язку окремих монопредикатних структур. Системний підхід до такої важко формалізованої сфери як природна мова визначається потужним прогнозуючим потенціалом та відкриває нові перспективи в багатьох напрямах ПМ-технологій таких як: розробка лінгвістичного процесора, створення нових архітектур баз знань, інтегрування систем обробки різнопланової інформації, моделювання складних форм мовної поведінки людини. Формальна модель відкриває нові перспективи на шляху створення нових поколінь комп’ютерів.