Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Астрофізика, радіоастрономія


Ковтюх Валерій Володимирович. Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і незмінних зір пізніх спектральних класів та розподіл металічності у спостережуваній частині диска Галактики. : Дис... д-ра наук: 01.03.02 - 2009.Анотація до роботи:

Ковтюх В. В. Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і незмінних зір пізніх спектральних класів та розподіл металічності у спостережуваній частині диска Галактики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія. — Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2009.

У дисертації наведено результати спектроскопічного дослідження зір головної послідовності (ГП), гігантів, незмінних надгігантів, класичних цефеїд і віргінід спектральних класів F, G, K, опубліковані у 64 працях. Для визначення ефективних температур зір ГП, гігантів, надгігантів (спектральні класи F–K, внутрішня точність 5–25 K) на основі методу відношення глибин ліній було створено спеціальні програми. Було відкрито новий провал у розподілі зір ГП у температурному діапазоні від 5560 до 5610 K. Дисертація містить також результати детальних мультифазних спектроскопічних досліджень багатьох класичних цефеїд. Відкрито перші дві літієві цефеїди нашої Галактики. Висловлено припущення, що спостережні особливості профілів ліній у спектрах X Sgr, V1334 Cyg, EV Sct і BG Cru спричинені нерадіальними коливаннями. На основі спектроскопічних даних знайдено почервоніння для 74 надгігантів класів F, G, K та для 164 класичних цефеїд. Для дослідження радіального розподілу хімічних елементів галактичного диска між галактоцентричними відстанями 4–16 кпк було використано 380 спектрів з високою роздільною здатністю 190 галактичних цефеїд.

Дисертаційна робота є підсумком багаторічних досліджень зір ГП, гігантів та надгігантів (у тому числі 190 класичних цефеїд) спектральних класів F, G і K. Використання розробленої автором методики визначення ефективних температур, яка базується на використанні великої кількості спектральних критеріїв, у поєднанні з використанням спектральних спостережень високої роздільної здатності дозволило істотно підвищити точність і надійність параметрів і хімічного складу досліджуваних зір. Підвищення точності дозволило зробити ряд нових важливих висновків і уточнити відомі факти і закономірності для зір пізніх спектральних класів та Галактики в цілому.

Отримано наступні основні результати.

– Розроблено методику визначення високоточних ефективних температур для зір ГП, гігантів та надгігантів. Уперше досягнута внутрішня точність визначення ефективної температури 5–25 К (зовнішня точність для переважної більшості об’єктів становить 23 ± 6 K [71]). Отримані однорідні високоякісні дані для фундаментальних параметрів та хімічного складу більше ніж 1000 F-, G-, K-зір різної світності.

– Для зір ГП відкрито новий провал Бьом-Вітензе, розташований у температурному інтервалі 5560–5610 К. Проведене дослідження поведінки величини мікротурбулентної швидкості уздовж знайденого провалу підтвердило гіпотезу про його зв'язок з різким збільшенням товщини конвективної оболонки.

– Уперше проведено спектроскопічне дослідження восьми холодних гігантів в аномальному кулястому скупченні NGC 6388. Було показано, що досліджені гіганти мають занижений для їх металічності вміст кисню, хоча у цілому хімічний склад цього скупчення є типовим.

– За спектрами з високою роздільною здатністю проведено дослідження віргініди V 1 (K 307) та її найближчої сусідки K 307b з кулястого скупчення М 12. Показано, що відносний вміст хімічних елементів в атмосфері зорі K 307b мало відрізняється від сонячного. В атмосфері віргініди був виявлений змінений в ході її еволюції вміст CNO-елементів. Особливості хімічного складу цієї зорі узгоджуються з еволюційною стадією після АГГ.

– Спектральне дослідження зорі QQ Per, однієї з найвіддаленіших цефеїд Галактики, показало, що ця зоря є віргінідою і належить до II типу населення.

– Серед 160 досліджених надгігантів було виділено п'ять об'єктів, що відносяться до нечисленної групи масивних зір, які вперше еволюціонують від В-зір ГП в область червоних надгігантів. Два з цих надгігантів (HD 17905, HD 172365) показують вміст Li, C, N і Na, практично не змінений в процесі перемішування й конвективного виносу продуктів CNO- і NeNa-циклів. Інші три надгіганти (HD 18391, HD 32655, HD 159181) перебувають у процесі такого виносу. Два із цих літієвих надгігантів – HD 17905 і HD 18391 – виявлені нами вперше. Зроблено припущення, що присутність літію в атмосферах цих зір пояснюється їх швидким обертанням, при якому меридіональна циркуляція перемішує речовину тільки у верхніх шарах, де температура недостатня для руйнування літію.

– Автором відкриті перші дві літієві цефеїди Галактики – RX Aur і YZ Aur. Порівняння даних про вміст літію, азоту і вуглецю у літієвих і у класичних цефеїд показало, що процеси перемішування, у які залучені Li, C і N у цих двох літієвих зір, більш складні, ніж ті, що розглядаються у стандартних моделях.

– Для 30 класичних цефеїд проведено дослідження зміни фундаментальних параметрів протягом циклу пульсацій. Докладно розглянуті результати дослідження можливих варіацій хімічного складу з фазою. Ці результати дозволили зробити висновок про те, що спектр будь-якої цефеїди у будь-якій фазі пульсації можна використовувати для визначення достовірного хімічного складу.

– Серед жовтих надгігантів були відкриті три цефеїди (SV Vul, RX Aur і YZ Aur), які вперше перетинають смугу нестабільності. Було показано, що зоря RX Aur є нерадіальним пульсатором.

– Дослідження цефеїди FN Aql показало, що ця зоря має близьку до сонячної металічність та сильний дефіцит вуглецю і відноситься до нового класу цефеїд, для яких хімічний склад не може бути пояснений у рамках існуючих теоретичних моделей.

– Проведено дослідження окремих унікальних об'єктів і цефеїд у скупченнях. Це дало можливість визначити або уточнити еволюційні стадії цих об'єктів. Досліджено п'ять B-зір, два незмінних надгіганти й одну цефеїду у розсіяному скупченні M 25. Уперше проведено спектроскопічне дослідження розсіяного скупчення Platais 1, до якого входить малоамплітудна цефеїда V 1726 Cyg. Уперше досліджено асоціацію Cas OB2, що містить яскраву малоамплітудну цефеїду SU Cas, яка є калібрувальним об'єктом для PL-співвідношення. Проведено спектроскопічне дослідження цієї цефеїди та ще чотирьох зір асоціації Cas OB2.

– Проведено масштабне дослідження профілів спектральних ліній у класичних цефеїд. Серед 190 цефеїд були знайдені чотири зорі: BG Cru, V 1334 Cyg, EV Sct і X Sgr з аномальними особливостями профілів ліній. Автор уперше розглянув нерадіальні пульсації як одне з можливих джерел аномалій у профілях ліній цих об'єктів.

– Розроблено нову методику визначення нормальних показників кольору і надлишків кольору надгігантів та класичних цефеїд на основі надійно визначених спектральними методами атмосферних параметрів. Це дозволило вперше врахувати індивідуальні параметри й особливості цих об'єктів і тим самим збільшити точність знаходження параметрів міжзоряного поглинання в Галактиці.

– На основі аналізу хімічного складу атмосфер 190 галактичних цефеїд (що становить близько 30 % від кількості всіх відомих цефеїд нашої Галактики) побудовано радіальні розподіли вмістів 25 хімічних елементів у галактичному диску для галактоцентричних відстаней 4–16 кпк. Виявлено, що розподіл металічності в диску Галактики у цьому діапазоні відстаней відображує існування трьох областей, що характеризуються різними значеннями градієнта. Лінійний градієнт металічності за нашим даними має значення d[Fe/H] / dRG = -0.059 dex кпк-1.

– Побудовано двовимірну картину розподілу металічності у площині Галактики. Відкрито існування локальної неоднорідності в розподілі металічності у галактичній площині. Ця неоднорідність знаходиться приблизно в 3 кпк від Сонця в напрямку l 120. Ця область має середню металічність приблизно на 0.2 dex вищу, ніж значення металічності в сонячній околиці.

Для багатьох досліджених у дисертаційній роботі зір фундаментальні параметри та хімічний склад були визначені вперше. Сформована і підготовлена для використання фахівцями велика база даних, що містить спектри високої роздільної здатності таких зір, як цефеїди, незмінні надгіганти, гіганти, зорі ГП. Отримані для більш ніж 1000 зір надійні значення фундаментальних параметрів можуть бути використані фахівцями з різних галузей астрофізики.

Публікації автора:

У фахових виданнях і журналах:

1. Ковтюх В. В., Горлова Н. И., Клочкова В. Г. Определение эффективных температур F-, G-сверхгигантов по спектральным критериям // Письма в Астрономический журнал. – 1998. – Т. 24, № 6. – С. 438–442.

2. Ковтюх В. В., Субиран К., Белик С. И., Ясинская М. П., Чехонадских Ф. А., Малюто В. Фундаментальные параметры и нормальные показатели цвета F-, G-, K-сверхгигантов и классических цефеид // Кинематика и физика небесных тел. – 2008. – Т. 24, №3 – С. 231–237.

3. Ковтюх В. В., Субиран К., Бондарь А. В., Коротин С. А., Мусаев Ф. А., Ясинская М. П. Содержание лития в F-, G-сверхгигантах и его возможная связь с вращением // Кинематика и физика небесных тел. – 2005. – Т. 21, № 2. – С. 141–148.

4. Ковтюх В. В., Мишенина Т. В., Горбанева Т. И., Бьенейме O., Субиран К., Канцен Л. Э. Определение высокоточных эффективных температур гигантов по спектральным критериям // Астрономический журнал. – 2006. – Т. 83, № 2. – С. 158–167.

5. Клочкова В. Г., Панчук В. Е., Таволжанская Н. С., Ковтюх В. В. Спектроскопия виргиниды V1 (K 307) в шаровом скоплении M 12 // Письма в Астрономический журнал. – 2003. – Vol. 29, № 11. – P. 842–857.

6. Мишенина Т. В., Горбанева Т. И., Бьенейме О., Субиран К., Ковтюх В. В., Орлова Л. Ф. Распространенность элементов, образующихся в процессах нейтронных захватов, в атмосферах холодных гигантов // Астрономический журнал. – 2007. – Т. 84, № 5. – С. 429–441.

7. Мишенина Т. В., Ковтюх В. В., Коротин С. А., Субиран К. Содержание натрия в атмосферах звезд различной металличности // Астрономический журнал. – 2003. – Т. 80, № 5. – С. 423–430.

8. Andrievsky S. M., Bersier D., Kovtyukh V.V., Luck R. E., Maciel W. J., Lepine J. R. D., Beletsky Yu. V. Using Cepheids to determine the galactic abundance gradient. II. Towards the galactic center // Astron. & Astrophys. – 2002. – Vol. 384. – P. 140–144.

9. Andrievsky S. M., Egorova I. A., Korotin S. A., Kovtyukh V. V. Sodium enrichment of the stellar atmospheres. II. Galactic Cepheids // Astron. Nachr. – 2003. – Vol. 324, Is. 6. – P. 532–534.

10. Andrievsky S. M., Gorlova N. I., Klochkova V. G., Kovtyukh V.V., Panchuk V. E. The lithium-rich supergiant HD 172365 // Astron. Nachr. – 1999. – Vol. 320. – P. 35–41.

11. Andrievsky S. M., Kovtyukh V. V., Korotin S. A., Spite M., Spite F. Magellanic Clouds elemental abundances from F supergiants: revisited results from the Large Magellanic Cloud // Astron. & Astrophys. – 2001. – Vol. 367. – P. 605–612.

12. Andrievsky S. M., Kovtyukh V. V., Luck R. E., Lepine J. R. D., Maciel W. J., Beletsky Yu. V. Using Cepheids to determine the galactic abundance gradient. III. First results for the outer disc // Astron. & Astrophys. – 2002. – Vol. 392. – P. 491–499.

13. Andrievsky S. M., Kovtyukh V. V., Bersier D., Luck R. E., Gopka V. F., Yushchenko A. V., Usenko I. A. The unique galactic Cepheid V473 Lyrae revisited // Astron. & Astrophys. – 1998. – Vol. 329. – P. 599–605.

14. Andrievsky S. M., Kovtyukh V. V., Luck R. E., Lepine J. R. D., Bersier D., Maciel W. J., Barbuy B., Klochkova V. G., Panchuk V. E., Karpischek R. U. Using Cepheids to determine the galactic abundance gradient. I. The solar neighbourhood // Astron. & Astrophys. – 2002. – Vol. 381. – P. 32–50.

15. Andrievsky S. M., Luck R. E., Kovtyukh V. V. Phase-dependent Variation of the Fundamental Parameters of Cepheids. III. Periods between 3 and 6 Days // Astron. J. – 2005. – Vol. 130, Is. 4. – P. 1880–1889.

16. Bienayme O., Soubiran C., Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Siebert A. Vertical distribution of Galactic disk stars: III. The Galactic disk surface mass density from red clump giants // Astron. & Astrophys. – 2006. – Vol. 446, Is. 3. – P. 933–942.

17. Egorova I. A., Kovtyukh V. V. Search of Variability of the Companion of the Classical Cepheid EV Sct // Odessa Astron. Publ. – 2001. – Vol. 14. – P. 140–141.

18. Gopka V. F., Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Yushchenko A. V. About the heavy elements abundances in the atmospheres of stars with low metallicity // Odessa Astron. Publ. – 2001. – Vol. 14. – P. 237–240.

19. Kovtyukh V. V. The Abundance of Helium and Stellar Pulsation // Astron. & Astrophys. Transactions. – 1998. – Vol. 17. – P. 15–27.

20. Kovtyukh V. V. High-precision effective temperatures of 161 FGK supergiants from line-depth ratios // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. – 2007. – Vol. 378. – P. 617–624.

21. Kovtyukh V. V. High precision effective temperatures of F-K supergiants and classical cepheids // Odessa Astron. Publ. – 2005. – Vol. 18. – P. 70–73.

22. Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M. Do we really obtain reliable elemental abundances for supergiant stars? // Astron. & Astrophys. – 1999. – Vol. 351. – P. 597–606.

23. Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M. EV Sct – a double system with two Cepheid components in NGC 6664? // Astron. & Astrophys. – 1999. – Vol. 350. – P. L55–L56.

24. Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M., Luck R. E., Gorlova N. I. Line profile variations in classical Cepheids. Evidence for non-radial pulsations? // Astron. & Astrophys. – 2003. – Vol. 401. – P. 661–668.

25. Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M., Belik S. I., Luck R. E. Phase-dependent Variation of the Fundamental Parameters of Cepheids. II. Periods Longer than 10 Days // Astron. J. – 2005. – Vol. 129, Is. 1. – P. 433–453.

26. Kovtyukh V. V., Gorlova N. I. Precise temperatures of classical Cepheids and yellow supergiants from line-depth ratios // Astron. & Astrophys. – 2000. – Vol. 358. – P. 587–592.

27. Kovtyukh V. V., Komarov N. S., Andrievsky S. M., Dulapchi I. F. Isotopic abundance of magnesium – 24Mg, 25Mg, 26Mg in the atmospheres of G–K giants // Odessa Astron. Publ. – 1999 – Vol. 12. – P. 195–196.

28. Kovtyukh V. V., Soubiran C., Belik S. I., Gorlova N. I. High precision effective temperatures for 181 F–K dwarfs from line-depth ratios // Astron. & Astrophys. – 2003. – Vol. 411. – P. 559–564.

29. Kovtyukh V. V., Soubiran C., Belik S. I. A new Bhm-Vitense gap in the temperature range 5560 to 5610 K in the main sequence // Astron. & Astrophys. – 2004. – Vol. 427. – P. 933–936.

30. Kovtyukh V. V., Soubiran C., Bienaym O., Mishenina T. V., Belik S. I. High-precision effective temperatures of 215 FGK giants from line-depth ratios // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. – 2006. – Vol. 371, Is. 2. – P. 879–884.

31. Kovtyukh V. V., Soubiran C., Belik S. I., Yasinskaya M. P., Chehonadskih F. A., Malyuto V. Colour excesses of 74 Supergiants and 30 Classical Cepheids // Odessa Astron. Publ. – 2007. – Vol. 20. – P. 91–94.

32. Kovtyukh V. V., Soubiran C., Luck R. E., Turner D. G., Belik S. I., Andrievsky S. M., Chekhonadskikh F. A. Reddenings of FGK supergiants and classical Cepheids from spectroscopic data // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. – 2008. – Vol. 389. – P. 1336–1344.

33. Kovtyukh V. V., Wallerstein G., Andrievsky S. M. Discovery of two lithium Cepheids in the Galaxy // Odessa Astron. Publ. – 2004. – Vol. 17. – P. 39–41.

34. Kovtyukh V. V., Wallerstein G., Andrievsky S. M. Galactic Cepheids. I. Elemental Abundances and Their Implementation for Stellar and Galactic Evolution // Publ. Astron. Soc. Pacif. – 2005. – Vol. 117, Is. 837. – P. 1173–1181.

35. Kovtyukh V. V., Wallerstein G., Andrievsky S. M. Galactic Cepheids. II. Lithium // Publ. Astron. Soc. Pacif. – 2005. – Vol. 117, Is. 837. – P. 1182–1186.

36. Luck R. E., Andrievsky S. M., Kovtyukh V. V., Korotin S. A., Beletsky Yu. V. Comparative abundance analysis of the hot main sequence stars and their progeny in open cluster M 25 // Astron. & Astrophys. – 2000. – Vol. 361. – P. 189–200.

37. Luck R. E., Andrievsky S. M., Fokin A. B., Kovtyukh V. V. Phase-dependent variation of the fundamental parameters of Cepheids. IV. s-Cepheids // Astron. J. – 2008. – Vol. 136, Is. 1. – P. 98–110.

38. Luck R. E., Gieren W., Andrievsky S. M., Kovtyukh V. V., Fouque P., Pont F., Kienzle F. The galactic abundance gradient from Cepheids. IV. New results for the outer disc // Astron. & Astrophys. – 2003. – Vol. 401. – P. 939–949.

39. Luck R. E., Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M. SV Vulpeculae: a first crossing Cepheid? // Astron. & Astrophys. – 2001. – Vol. 373. – P. 589–596.

40. Luck R. E., Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M. The Distribution of the Elements in the Galactic Disk // Astron. J. – 2006. – Vol. 132, Is. 2. – P. 902–918.

41. Mishenina T. V., Kovtyukh V. V. Analysis of neutron capture elements in metal-poor stars // Astron. & Astrophys. – 2001. – Vol. 370, № 2. – P. 951–966.

42. Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Soubiran C., Travaglio C., Busso M. Abundances of Cu and Zn in metal-poor stars: Clues for Galaxy evolution // Astron. & Astrophys. – 2002. – Vol. 396. – P. 189–201.

43. Mishenina T. V., Bienayme O., Gorbaneva T. I., Charbonnel C., Soubiran C., Korotin S. A., Kovtyukh V. V. Elemental abundances in the atmosphere of clump giants // Astron. & Astrophys. – 2006. – Vol. 456, Is. 3. – P. 1109–1120.

44. Mishenina T. V., Soubiran C., Kovtyukh V. V., Korotin S. A. On the correlation of elemental abundances with kinematics among galactic disk stars // Astron. & Astrophys. – 2004. – Vol. 418, № 2. – P. 551–562.

45. Mishenina T. V., Soubiran C., Bienayme O., Korotin S. A., Belik S. I., Usenko I. A., Kovtyukh V. V. Spectroscopic investigation of stars on the lower main sequence // Astron. & Astrophys. – 2008. – Vol. 489. – P. 923–930.

46. Soubiran C., Bienayme O., Mishenina T. V., Kovtyukh V. V. Vertical distribution of Galactic disc stars. IV – AMR and AVR from clump giants // Astron. & Astrophys. –2008. –Vol. 480. – P. 91–100.

47. Turner D. G., Usenko I. A., Kovtyukh V. V. Is the cepheid V 1726 Cygni an overtone pulsator? // Observatory. – 2006. – Vol. 126, № 1192. – P. 207–213.

48. Usenko I. A., Kovtyukh V. V. Three Cepheids in Galactic Open Clusters: Chemical Composition and Evolution // Odessa Astron. Publ. – 2001. – Vol. 14. – P. 174–177.

49. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Klochkova V. G. FN Aquilae – an unusual Cepheid with anomalous CNO abundances // Astron. & Astrophys. – 2001. – Vol. 377. – P. 156–160.

50. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Klochkova V. G., Panchuk V.E. Spectroscopic investigations of classical Cepheids and main-sequence stars in galactic open clusters and associations. II. Open cluster Platais 1 (C 2128+488) and small-amplitude Cepheid V 1726 Cygni // Astron. & Astrophys. – 2001. – Vol. 376. – P. 885–891.

51. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Klochkova V. G., Panchuk V. E., Yermakov S. V. Spectroscopic investigations of classical Cepheids and main-sequence stars in galactic open clusters and associations. I. Association Cas OB2 and the small-amplitude Cepheid SU Cassiopeae // Astron. & Astrophys. – 2001. – Vol. 367. – P. 831–839.

52. Wallerstein G., Kovtyukh V., Andrievsky S. NGC 6388: Chemical composition of its eight cool giants // Astron. Journ. – 2007. – Vol.133. – P. 1373–1382.

53. Wallerstein G., Kovtyukh V., Andrievsky S. The Distant Cepheid QQ Per // Publ. Astron. Soc. Pacif. – 2008. – Vol. 120, № 866. – P. 361–366.

54. Yushchenko A., Gopka V., Kim Chulhee, Musaev F., Kang Y. W., Kovtyukh V., Soubiran C. The chemical composition of delta Scuti // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. – 2005. – Vol. 359, Is. 55. – P. 865–873.

В матеріалах конференцій:

55. Ковтюх В. В., Комаров Н. С., Мишенина Т. В. Содержание химических элементов в атмосферах звезд кислородной последовательности. // Вiсник ОДУ. – 1999. – T. 4, вип. 4. – C. 48–52.

56. Мишенина Т. В., Бьенейме О., Горбанева Т. Н., Шарбонель К., Субиран К., Коротин С. А., Ковтюх В. В. Химический состав кламп-гигантов // сб. «Методы спектроскопии в современной астрофизике», под ред. Л. Машонкиной и М. Сачкова. М.: «Янус-К», 2007. – C. 131–151.

57. Усенко И. А., Ковтюх В. В. Цефеиды в Галактике: химический состав и эволюция // сб. «Переменные звезды – ключ к пониманию строения и эволюции Галактики», под. ред. Н. Н. Самуся и А. В. Миронова. Нижний Архыз. – 2000. – C.32–36.

58. Bienayme O., Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Soubiran C. Chemical and dynamical evolution in the solar neighbourhood // in «Chemical Abundances and Mixing in Stars in the Milky Way Galaxy and its Satellites», ESO/Arcetri Symposium held in Castiglione della Pescaia, 13–17 Sep. 2004, eds. L. Pasquini & S. Randich (Springer-Verlag Press). – 2005. – P. 37–38.

59. Bienayme O., Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Soubiran C. Chemical and dynamical evolution in the solar neighbourhood // in «Astrophysics and cosmology after Gamow – theory and observation», International conference held in Odessa National University (Ukraine), August 8–14, 2004. Odessa Astron. Publ. – 2004. – Vol. 17. – P. 19-20.

60. Bienayme O., Soubiran C., Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Siebert A. Chemistry and kinematics in the solar neighbourhood // in «Three-dimensional Universe with Gaia», 4–7 Oct. 2004, Observatoire de Paris–Meudon, France (ESA SP-576), eds M. Perryman & C. Turon. - 2005. – P. 19-22.

61. Mishenina T. V., Kovtyukh V. V., Soubiran C., Bienayme O., Korotin S. A., Gorbaneva T. I. Precise effective temperature and new abundances for a large sample of disk stars // in «Chemical Abundances and Mixing in Stars in the Milky Way Galaxy and its Satellites», ESO/Arcetri Symposium held in Castiglione della Pescaia, 13–17 Sep. 2004, eds. L. Pasquini & S. Randich (Springer-Verlag Press). – 2005. – P. 105.

62. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M., Gorlova N. I., Klochkova V. G., Panchuk V. E. Is the small-amplitude cepheid SZ Tau a possible overtone pulsator? // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Suppl. Ser. – 2000. – № 3. – P. 411–412.

63. Usenko I. A., Kovtyukh V. V., Andrievsky S. M., Klochkova V. G., Panchuk V. E., Ermakov S. V. Spectroscopic Investigations of the Main-Sequence B Stars in the Association Cas OB2 and the Open Cluster Platais 1 (C 2128+488) // ASP Conference Series, IAU Colloquium 175 «The Be Phenomenon in Early-Type Stars». – 2000. – Vol. 214. – P. 71–74.

64. Wallerstein G., Kovtyukh V., Andrievsky S. NGC 6388: chemical composition of its 8 cool giants // International Astronomical Union. – 2005. – Vol. 228. – P. 413–414.

Цитована література

65. Anders E., Grevesse N. Abundances of the elements – meteoritic and solar // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1989. - Vol. 53. - P. 197-214.

66. Bohm-Vitense E., Canterna R. The gap in the two-color diagram of main-sequence stars // Astrophys. J. – 1974. - Vol. 194, Part 1, № 3. - P. 629-635.

67. Gray D. F. Spectral line-depth ratios as temperature indicators for cool stars // Publ. Astron. Soc. Pacif. – 1994. – Vol. 106, № 706. – P. 1248–1257.

68. Kurucz R. L. Model atmospheres for population synthesis // The stellar populations of galaxies. Symp. № 149. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. – 1992. – P. 225–232.

69. Kurucz R. L. ATLAS 9 stellar atmosphere program and 2 km s–1 grid // CD ROM 13. – 1993.

70. Kurucz R. L., Furenlid I., Brault J., Testerman L. Solar flux atlas from 296 to 1300 nm // Nat. Solar Obs., Sunspot, New Mexico, USA. – 1984.

71. Malyuto V., Shvelidze T. Accuracy of effective temperatures of stars through intercomparison of catalogs // Baltic Astronomy. – 2008. – Vol. 17. – P. 373–382.

72. Soubiran C., Katz D., Cayrel R. On-line determination of stellar atmospheric parameters Teff, log g, [Fe/H] from ELODIE echelle spectra. II. The library of F5 to K7 stars // Astron. & Astrophys. Suppl. Ser. – 1998. – Vol. 133. – P. 221–226.