Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Гречанюк Оксана Олексіївна. Фізична культура Північного Причорномор'я в античний період (VI ст. до н.е.- IV ст. н.е.) : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Львів, 2000. — 217 арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 166-188..