Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Смирнова Галина Юріївна. Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Смирнова Г.Ю. Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертація присвячена філософсько-релігієзнавчому аналізу драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки в контексті української філософської традиції. В роботі з’ясовуються культурно-історичні передумови виникнення й розвитку філософських, етичних та релігійних поглядів письменниці. Досліджуються причини звернення поетеси до Біблії та духовних традицій світової культури. Значне місце в роботі відведено релігієзнавчій концепції Лесі Українки, в якій розкриваються: основні положення Лесі Українки щодо походження та сутності релігії; проблема співвідношення релігійного та етнічного, ролі їх взаємовпливів у світовому розвитку та в історії України; аспект зв’язку віри й церкви з громадським, культурним і національним життям.

Публікації автора:

1. Василенко Г.Ю. Умови формування духовного світу Лесу Українки // Вісник Севастопольського державного технічного університету. – Севастополь. - 1999. – С.130-138.

2. Василенко Г.Ю. Східні релігії в зацікавленнях Лесі Українки // Матеріали ІХ міжнародної конференції 11-13 травня 1999 року. – Кн.1 (А-М). – Львів, 1999. – С.71-73.

3. Василенко Г.Ю. Леся Українка про християнський моральний ідеал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія Політологія. – Вип.33. – К., 2001. – С.11- 13.

4. Смирнова Г.Ю. Через художні образи – до філософського осмислення категорії Бога (релігійні сюжети Лесі Українки) // Вісник НАУК. – 2001. - № 7. – С.48-54.

5. Смирнова Г.Ю. Леся Українка про походження та суть релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – Вип.54-55. – К., 2003. – С.18-24.