Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Корженко Володимир Васильович. Філософські рефлексії виховання: парадигмальні зміни у контексті соціальних практик: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2001. - 464 арк. - Бібліогр.: арк. 421-464.