Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Іванчук Галина Петрівна. Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Іванчук Г.П. Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2008.

У дисертації розглядається проблема впровадження курсу „Філософія для дітей”, розробленого групою дослідників під керівництвом М. Ліпмана, у навчальний процес початкової ланки освіти Сполучених Штатів Америки.

Розглянуто сутність основних філософських течій та їх вплив на формування та розвиток особистості дитини.

Схарактеризовано „Філософію для дітей” як парадигму рефлексивної освіти, визначено її технологію та основні її блоки (філософсько збагачені повісті та перетворення класу на спільноту дослідників). Окрема увага приділяється окресленню основних мислительних умінь і навичок, на формування яких спрямовано програму „Філософії для дітей”, способів її реалізації у навчальному процесі („сократівський діалог”).

Виявлено провідні риси впровадження „Філософії для дітей” на теренах України.

Публікації автора:

І. Статті у наукових фахових виданнях

1. Іванчук Г. П. Зміст і завдання програми М. Ліпмана „Філософія для дітей” / Г. П. Іванчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. УДПУ. – Умань, 2003. – № 6. – С. 120–127.

2. Іванчук Г. П. Виховання особистісної свободи у „Філософії для дітей” М. Ліпмана / Г. П. Іванчук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 6.– С. 320–323.

3. Іванчук Г. П. Метод діалогу: від Сократа до Ліпмана / Г. П. Іванчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. УДПУ. – Умань, 2005. – № 11. – С. 180–186.

4. Іванчук Г. П. Особистість у контексті саморозвитку / Г. П. Іванчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. УДПУ. – Умань, 2005. – № 12. – С. 146–152.

5. Іванчук Г. П. Проблеми творення людини в історії філософської думки / Г. П. Іванчук // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 42–47.

6. Іванчук Г. П. „Філософія для дітей”: варіанти запровадження в Росії та Україні” / Г. П. Іванчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – Вип. 36. – С. 155–159.

ІІ. Тези доповідей на наукових конференціях

7. Іванчук Г. П. Концепція М. Ліпмана „Філософія для дітей” / Г. П. Іванчук // Технології навчання іноземних мов : стан і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 травня 2004 р. – Умань, 2004. – С. 137–139.

8. Іванчук Г. П. Проблема особистості у контексті її саморозвитку / Г. П. Іванчук // Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя сільської школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовтня 2007 р. – Умань, 2007. – С. 39–40.

9. Іванчук Г. П. „Філософія для дітей” спроби запровадження в Росії та Україні / Г. П. Іванчук // Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 червня 2007 р. – Умань, 2007. – С. 197–198.

10. Іванчук Г. П. „Філософія для дітей” американський і український зміст освіти / Г. П. Іванчук // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 квітня 2008 р. – Черкаси, 2008. – С. 34–35.