Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Завіруха Ганна Валеріївна. Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Завіруха Г.В. Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет, Донецьк, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню комплексу питань, пов'язаних з феноменом тероризму в умовах глобалізації сучасного світу. Мета даного дослідження полягає в соціально-філософській рефлексії суті, природи, умов і форм прояву тероризму в контексті глобалізаційних процесів.

У роботі надане визначення сучасного тероризму як організованого насильства, різновиду противоправної дії, що є цілісною системою, антисуспільною діяльністю. Стверджується, що тероризм є особливим проявом соціального міжгрупового конфлікту, проявом конфлікту між культурами і типами культур. Доведено, що тенденції глобалізації призводять до пожвавлення національних рухів, утворюючи чинник конфліктогенності. Обґрунтовано, що глобалізація феномена тероризму залежить від розвитку нових інформаційних технологій, які створюють сприятливе середовище для його розвитку.