Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика твердого тіла


172. Колесник Марина Іванівна. Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску: дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Сумський держ. ун-т. - Суми, 2004. - 19 с.Анотація до роботи:

Колесник М.І. Фазові переходи в легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.- Сумський державний університет, Суми, 2004.

У дисертації розглянуто вплив одновісного тиску в базисній площині на стан магнітної підсистеми для антиферомагнетиків двох типів: тетрагональних і ромбоедричних. Уперше при розгляді орієнтаційних фазових переходів в антиферомагнетиках виявлено, що завдяки неінваріантості взаємодії Дзялошинського відносно обертання магнітної підсистеми в базисній площині існує критичне значення одновісного тиску, при якому змінюється характер спін-флоп переходу. Побудовано магнітну фазову діаграму для MnF2 при одновісному тиску та визначено поблизу трикритичної точки та лінії фазових переходів другого роду особливості статичної і високочастотної магнітної сприйнятливості. Це необхідно для однозначного експериментального доказу існування поля Дзялошинського в MnF2 та визначення величини цього поля за допомогою діелектричного та антиферомагнітного резонансів.

Існування на магнітній фазовій діаграмі областей, у яких відбувається різке зменшення ефективної магнітної анізотропії, свідчить, що одержана ситуація, яка звичайно реалізується в магнітом`яких матеріалах, з тією різницею, що в розглянутому випадку ситуація є керованою.

1. Вперше показано, що одновісний тиск у базисній площині кристала змінює характер орієнтаційних фазових переходів у тетрагональних антиферомагнетиках у магнітному полі, паралельному ЕМА.

2. Вперше побудовано магнітну фазову діаграму для антиферомагнітного фториду марганцю шляхом використання анізотропії в базисній площині, створеній одновісним тиском.

3. Вперше показано, що завдяки неінваріантності ВД відносно обертання магнітної підсистеми навколо ЕМА, в магнітному полі ||EMA перехід вектора антиферомагнетизму від ЕМА в базисну площину відбувається в просторі, а не площині, як в інших антиферомагнетиках.

4. Доведено, що завдяки магнітострикції в ромбоедричних антиферомагнетиках при спін-флоп переході вектор антиферомагнетизму не стає перпендикулярним до ЕМА і складає з базисною площиною незначний кут. Цю обставину необхідно враховувати при дії зовнішнього магнітного поля на стани магнітної підсистеми.

5. Обчислені особливості компонентів тензора статичної і високочастотної магнітної сприйнятливості поблизу трикритичної точки магнітної фазової діаграми фториду марганцю можуть бути використані при експериментальній побудові фазової діаграми.

6. Вплив одновісного тиску на величину ефективної магнітної анізотропії в області спін-флоп переходу відкриває перспективу створення конкурентоспроможних магнітострикційних перетворювачів.