Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Дорошенко Андрій Дмитрович. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах: дисертація канд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2003.Анотація до роботи:

Дорошенко Андрій Дмитрович. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2003.

В дисертації досліджується чинник транснаціональної злочинності в міжнародних відносинах наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Проблема розглядається як політичний конфлікт, виявляється специфіка, глибинні причини її виникнення. Досліджено політику світової спільноти щодо проблеми транснаціональної злочинності. Сформульовано рекомендації щодо шляхів протидії транснаціональній злочинності. Показано вплив регіональних і міжнародних чинників на еволюцію транснаціональної злочинності в період, що досліджується. Дається авторське бачення еволюції транснаціональної злочинності в стратегічній перспективі, показано взаємозв’язок транснаціональної злочинності з іншими видами злочинності, зокрема з корупцією. Доведена наукова неспроможність концепції гіперболізації цього явища в сучасних міжнародних відносинах.

Публікації автора:

1. Дорошенко А., Овсій І. Організована злочинність: міжнародний аспект // Політика і час. – 1997. – № 3. – С. 41 – 51.

2. Дорошенко А. Проблеми політизації організованої злочинності // Нова політика. – 1997. – № 6. – С. 38 – 45.

3. Дорошенко А. Терор і тероризм // Політика і час. – 1997. – № 8. – С. 14 – 21 (закінчення у № 9, с. 29 – 36).

4. Дорошенко А. Антимафія: європейський вимір України // Розвиток підприємництва в Україні і європейський правовий досвід. – К.: Інститут приватного права та підприємництва АпрН України, 1998. – С. 20 – 30.

5. Дорошенко А., Овсій І. Спрут, що охоплює планету // Політика і час. – 1998. – № 5. – С. 28 – 34 (закінчення у № 6, с. 28 – 36).

6. Дорошенко А., Овсій О. Тоталітарні секти: нова міжнародна загроза // Політика і час. – 1998. – № 11 – 12. – С. 45 – 54.

7. Дорошенко А. Законодавство України і питання боротьби з політичною злочинністю: проблеми гармонізації з міжнародним правом // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – С. 377 – 380.

8. Дорошенко А. Організована злочинність як фактор політичного процесу // Віче. – 2000. – № 10. – С. 90 – 101.

9. Doroshenko A. European standards and struggle against corruption of state machinery // EU-Enlargement to the East: public administration in Eastern Europe and European Standards. – Warsaw, 2000. – P. 201 – 214.