Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Говорухіна Наталія Олегівна. Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р.Шумана, Х.Вольфа, А.Шенберга). : Дис... канд. наук: 17.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Говорухіна Н.О. Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р.Шумана, Х.Вольфа, А.Шенберга). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2009.

Дисертація присвячена вивченню питань еволюції вокального циклу австро-німецької традиції та закономірностей циклоутворення на прикладі творів пізнього Р. Шумана, Х. Вольфа й раннього А. Шенберга. Обґрунтовано місце вокального циклу у світлі теоретичних уявлень про жанро- і формоутворення у вокальній музиці. До наукового обігу введено поняття «музично-поетична строфа». Доведено, що ідея вокально-пісенної циклізації витікає з діалектики цілісності відмінностей, яка скеровує процес музичного формоутворення. Запропоноване поняття «художньо-концептуальний простір-час вокального циклу» відображає як загальні властивості циклічності (кругове замикання, ланцюги повторів), так і її специфіку на рівні синтезу музики і слова, де взаємодіють обидві циклічності – музична й словесна. Розроблено оригінальну дефініцію вокального циклу як сюжетоподібної музично-поетичної композиції.

Вказано, що магістральні тенденції еволюції австро-німецького вокально-фортепіанного циклу після його фундаторів – Л. ван Бетховена і, особливо, Ф.Шуберта були зосереджені, зокрема, у творчості пізнього Р. Шумана, Х. Вольфа та раннього А. Шенберга. Аналіз їхніх творів довів, що при збереженні відносної «чистоти» жанру циклу композиторами були намічені його різновекторні модифікації – шляхи до моноопери (Р. Шуман), вокально-фортепіанної поеми (Х. Вольф), мелодрами на основі «вінка-попурі» за мотивами естрадно-кабаретного шоу (А. Шенберг).

Публікації автора:

  1. Говорухина Н. О. Вокальный цикл как историко-стилевой феномен (аспекты эволюции) / Н. О. Говорухина // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. [заг. ред. В. Л. Філіппова] / Луганський держ. ін-т культ. і мистецтв. – Луганськ, 2007. – Вип. 8. – С. 65–75.

  2. Говорухина Н. О. «Brettl-Lieder» А. Шенберга как цикл-попурри (на пути к «трагическому кабаре» «Лунного Пьеро») / Н. О. Говорухина // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр.
    [заг. ред. В. Л. Філіппова] / Луганський держ. ін-т культ. і мистецтв. – Луганськ, 2008. – Вип. 9. – С. 124–144.

  3. Говорухина Н. О. Жанрова стилістика як основа вокально-виконавської практики / Н. О. Говорухіна // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. [ред. та упоряд. І. В. Цурканенко] / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2007. – Вип.19. – С. 76–87.

  4. Говорухина Н. О. Взаимодействие музыки и слова как основы формообразования в камерно-вокальном жанре / Н. О. Говорухина // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. [ред. та упоряд. Л В. Шаповалова] / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2007. – Вип. 20: Мистецтво: «Від існуючого до виникаючого». – С. 56–68.